НСИ: Цените са се покачили с 3% за година

16 Фев 2019 08:28

По предварителни данни на Националния статистически институт индексът на потребителските цени за януари спрямо декември м.г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

Годишната инфлация за януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. е 3%.

През януари спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.6%;
алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.2%;
облекло и обувки - намаление с 4.2%;
жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.6%;
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
здравеопазване - увеличение с 0.1%;
транспорт - намаление с 2.8%;
съобщения - увеличение с 0.2%;
развлечения и култура - увеличение с 5.6%;
образование - цените остават на равнището от миналия месец;
ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;
разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.
Според хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация за януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. е 2.2%.

По предварителни данни на НСИ индексът на цените за малката кошница за януари спрямо декември е 101.1%. През януари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 2.1%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - увеличение с 0.6%. /money.bg

LGarden

Main Menu