Нов държавен холдинг събира всички ВиК

16 Ян 2020 15:39

Министерски съвет ще приеме проект за учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие с капитал ВиК холдинг.

С тази новина премиерът Бойко Борисов започна заседанието на Министерски съвет.

 

Думата взе министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която обясни, че се учредява "Български ВиК холдинг" ЕАД София, който ще е изцяло държавна собственост с капитал 1 млрд. лева. Средства ще бъдат отпуснати от бюджета за 2020 г. чрез увеличение на бюджета на МРРБ.

ВиК холдингът ще придобие всички ВиК дружества, както и тези, свързани с изграждане и ремонт на инфраструктурата.

Новото държавно дружество ще има задача по координация на отделно управление на целия ВиК отрасъл.

Предвижда се в срок от 6 месеца от учредяването акциите и дяловете, които държавата притежава във всички ВиК, да бъдат внесени капитално чрез вноски. Така ще се увеличи капиталът на компанията.

Правата на държавния ВиК холдинг, който ще е принципал на всички ВиК дружества, ще се управляват от министъра на МРРБ, като ще има двустепенна система на управление.

Надзорен съвет от 5 души, който ще се избира от регионалния министър, и Управителен съвет от 3 души, който ще се избира от Надзорния.

Main Menu