На 24,40 лв. месечно се вдига здравната вноска за безработните

31 Ян 2020 15:58

От началото на 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 24,40 лева. Това съобщават от Националната агенция за приходите.

Вдигането на вноската се дължи на увеличението на минималния осигурителен доход от началото на годината, който вече е 610 лв.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Това означава, че здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху минимум 305 лв. и максимум 3000 лв. месечно.

От Приходната агенция напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари.

Всички, които трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лева.

От НАП уточняват, че здравноосигурителните права на гражданите, които се самоосигуряват, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, ако гражданите заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.

Справка за здравния статус може да се направи и по телефона на 0700 18 700. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи денонощно 7 дни в седмицата.

Mr. Bricolage
LGarden

Main Menu