БСП

АИКБ: Държавата да субсидира бизнеса заради скъпия ток

21 Сеп 2021 14:34

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява държавата да субсидира фирмите заради скъпия ток. Бизнес организацията предлага всички небитови стопански потребители да бъдат компенсирани със 70 лв. за всеки мегават час потребена енергия (без тези за технологични разходи) в периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. АИКБ предлага схемата да минава отново през НАП, която да плаща ежемесечно за изминалия месец срещу предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление.

Свидетели сме на огромен ръст на цените на електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса. От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) цените са се покачили много и средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185.59 лв./MWh, а за м. август 2021 г. е 218.17 лв./MWh. Има и достигнати пикови стойности в за някои часове от денонощието над 407 лв./MWh

Средната цена на базов товар за септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238.28 лв./MWh. "Това са минималните цени, на които всеки небитов потребител от всички сектори на българската икономика закупува необходимата му електроенергия“, обяснява председателят на АИКБ Васил Велев. Той прогнозира средна цена на базов товар за целия период в размер на 259.37 лв./MWh.

 

„Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119 лв./MWh. Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто тримесечие на 2021 г. (164.65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166.6 евро/MWh и 90.2 евро/MWh съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259.37 лв./MWh", пише той в предложението си до правителството и регулатора.

Според Велев всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия средно за периода с по 140.37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора. Той посочи, че отделни държави в ЕС взимат мерки срещу рекордните цени на енергията.

Припомняме, че иcпaнcĸoтo лявo пpaвитeлcтвo ce cъглacи нa cпeшни мepĸи зa ĸoмпeнcиpaнe нa пocтoяннo pacтящитe cмeтĸи зa eнepгия. Дъpжaвaта имa зa цeл дa нacoчи 2.6 млpд. eвpo oт пeчaлбитe нa eнepгийнитe ĸoмпaнии ĸъм пoтpeбитeлитe, ĸoитo в мoмeнтa плaщaт peĸopдни цeни зa eлeĸтpoeнepгия и гaз. Πpaвитeлcтвoтo плaниpa дa нaмaли дaнъцитe въpxy eлeĸтpoeнepгиятa пpeз зимнитe мeceци.

Възможно е бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на електроенергия. Например при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто тримесечие на 2022 г,“ каза Велев.

Той е категоричен, че неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика.

От АИКБ настояват за частична компенсация на свръхразхода от 140.37 лв./MWh за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители). Очакванията за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. са за 12 TWh (без технологичните разходи в размер на около 1.5 TW, които ще намерят отражение в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70 лв./MWh (или 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева.

Според председателя на АИКБ нужният ресурс може да бъде набавен чрез преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията).

Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г., е в размер на 55.01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими приходи в размер на 858.2 млн.. лева с възвращаемост 59.6 млн. лева (6.94%). Отчитайки прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. общо 8.3 TWh, от които 1.87 TWh са за регулиран пазар, а 6.43 TWh са за свободния пазар, допълнителният нетен резултат само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1.31 млрд. лева“, разясни Велев.

Нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно разпределяне на дивидент. Текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за Министерство на финансите.