Партията на Божков няма да участва в изборите

05 Окт 2021 18:53

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Политическа партия "Гражданска платформа Българско лято" против решение № 648-НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което се отказва регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Според Върховните магистрати ЦИК не е допуснала нарушение, представляващо основание за неговата отмяна и решението на Изборната комисия е законосъобразно. Отказана е регистрацията на партията, тъй като към заявлението не е представено удостоверение за актуална банкова сметка.

Тричленният състав на ВАС посочва, че непредставянето на което и да е от задължителните приложения към заявлението за регистрация по чл. 133, ал.3 Изборния кодекс е самостоятелно основание за отказ за регистрация. ЦИК действа в условията на обвързана компетентност и извършва проверка само по представените документи и няма право да преценява причините за допуснати непълноти в приложенията. В изборите за народни представители участват политически партии, притежаващи актуална банкова сметка, без която не може да се обслужва предизборната им кампания.

Решението по административно дело №10054 от 2021 г. е окончателно.