КЗК "погна" топлините счетоводители

12 Ное 2021 18:08
КЗК "погна" топлините счетоводители БГНЕС

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлагат промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването относно дяловото разпределение на топлинна енергия, съобщи БТА.

От Комисията са установили, че режимът по Закона за енергетиката, регламентиращ взаимоотношенията между топлинните счетоводители и топлофикациите, е в състояние да породи конкурентно правни проблеми.

Мотивът на експертите в Комисията е, че според нормативната уредба топлинните счетоводители обменят чувствителна търговска информация между конкуренти и може да създаде възможности за злоупотреба с господстващо положение. Те я получават като подизпълнители на топлофикационното дружество по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия, води до обмен на
Тази нормативна уредба премахва свободното ценообразуване на един нерегулиран пазар, посочват от КЗК. От Комисията предлагат два варианта за промени на нормативната уредба. Първият е отмяна на статута на фирмите за дялово разпределение като подизпълнители на топлофикационните дружества и възстановяване на преките договорни взаимоотношения между топлинните счетоводители, извършващи услугата и крайните клиенти. Другият вариант е създаване на гаранции за равнопоставеност между страните и избягване на нарушения на конкуренцията.

КЗК предлага договорите между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители да се сключват при общи условия, които се утвърждават от КЕВР по предложение на топлофикационните дружества, но с участието на топлинните счетоводители като страна и заинтересовани лица по тези договори.

КЗК предлага да бъде отменена разпоредбата в Закона за енергетиката, съгласно която топлинните счетоводители предоставят чувствителна търговска информация на топлофикационното предприятие, а то определя цена на услугата дялово разпределение на топлинна енергия на неговите конкуренти.