Лиляна Павлова се хвали с резултатите от европредседателството във ВИДЕО

13 Юли 2018 19:09

 

Според управляващите председателството на Съвета на Европейския съюз е предоставило възможност на България да постави в центъра на дневния ред на Европейския съюз ясни приоритети, които са от ключово значение за страната и Европейския съюз.

От Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 споделиха как са работили за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Българските представители работиха още за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите членки и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз, като заедно с това насочиха всички свои усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на 6-месечния период на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.).

Отчитайки значимата роля на Европейския парламент и на националните парламенти след Договора от Лисабон във формирането и изпълнението на европейския дневен ред, Българското председателство разчиташе на силно Парламентарно измерение като гарант за демократичната легитимност на европейските политики и представителството на интересите на европейските граждани.

 

В изпълнение на амбицията си да бъдем „отворено към гражданите“ председателство, работихме в тясно сътрудничество с всички областни управители, кметове и представители на местната власт, както и с посланиците на европейската идея, идващи от неправителствения сектор, академичните среди и бизнеса, с което българските граждани имаха възможност да се докоснат до същността и целите на Българското председателство. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз работихме по четири водещи приоритета:

1. Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване;

2. Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;

3. Сигурност и стабилност в силна и единна Европа;

4. Цифрова икономика и умения на бъдещето.

Благодарение на положените от всички участници в този процес усилия, както и на добрата координация в рамките на Съвета по европейските въпроси и на създадения Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, в много от секторите надхвърлихме предварително заложените цели. Започнахме със 105 отворени законодателни досиета на 1 януари 2018 г., като впоследствие Европейската комисия представи още 30 нови предложения.

Равносметката от Българското председателство е:

- 46 постигнати споразумения с Европейския парламент;

- 39 постигнати „общи подхода“/мандати за преговори с Европейския парламент;

- 58 Заключения на Съвета;

- 1 Заключение на Председателството;

- 6 Препоръки на Съвета;

- 17 Доклада за напредъка, от които 5 Доклада на Председателството.

Червено
© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu