E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Политика

Имаме сериозен ръст на приходите от данъка върху печалбата -…
Не подкрепих бюджета, защото е нереалистичен и има голяма вероятност…
„Съюз за Пловдив“ няма да подкрепи бюджета за 2018 г.,…
Пловдивската структура на партия ВОЛЯ скочиха остро срещу новите цени…
Страница 1 от 118