Обсъждат промените в експлоатацията на язовирите

18 Юли 2018 09:03

Работната среща ще се проведе на 18 юли от 10.30 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Първомай. В работната среща ще участват представители на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор – София – ГД „Контрол на язовирни стени и съоръжения“, Напоителни системи ЕАД – Клон „Марица“ – гр. Пловдив, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив, зам.- областният управител Петър Петров и експерти от Областна администрация – Пловдив, кметове на общини и общински съветници.

На срещата ще бъдат обсъдени извършените промени в Закона за водите, свързани с експлоатацията на язовирите, задълженията на областните управители, ДАМТН и собствениците на язовири. Ще бъде коментирана новата категоризация на язовирите по отношение на техните технически параметри, степента на потенциална опасност, контрола и безопасната им експлоатация и поддръжка, а също така и възможността, условията и реда, по които общините ще могат да предоставят язовири, които не могат да управляват.

Предмет на обсъждане ще бъде и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което предстои да започне да функционира.

Червено
© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu