Почина проф. Иван Куцаров

31 Ян 2019 19:32

Бившият ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. д.ф.н. Иван Куцаров почина днес след боледуване.

Иван Куцаров е доктор на филологическите науки по български език и по славянски езици, професор по български език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Той е изтъкнат български учен със сериозни приноси в областта на лингвистичната българистика и славистика, в подготовката на филологически кадри и в организацията и ръководството на българската наука и висше образование през последните 30 години.

Автор е на стотици статии и студии, както и на няколко монографии. С негови концепции се поставя и ново начало в тълкуването на основни положения в областта на българската морфология, въвеждат се значими формулировки, описващи реални езикови факти в граматичната структура на българския език.

Камилски дол

Main Menu