Международна среща в Младежки център Пловдив

10 Май 2019 13:17

През настоящата знакова за Пловдив година, по време на която е Европейска столица на културата, ОП „Младежки център Пловдив“ се сдоби с още едно високо международно признание. В периода 13 – 17 май центърът ще бъде домакин на обучителен семинар за екипите на 13-те европейски младежки центъра, оценени със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. В събитието ще участват младежки работници от различни националности, които ще обменят идеи и опит по посока активното ангажиране на младите хора в обществения и културния живот.
Представители на екипа на „Младежки център Пловдив“ ще вземат активно участие по време на събитието в ролята както на обучители, така и на участници.

На официалната церемония по откриването ще присъстват заместник-кмета Георги Титюков с ресор „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Цветана Герджикова - директор, дирекция „Външни европейски програми” към Министерство на образованието и науката, Веселина Георгиева - гл. експерт, дирекция „Младежки политики”, отдел „Национални и европейски младежки политики и информация” към Министерство на младежта и спорта и Гордана Бержан – директор на „Европейски младежки център Будапеща“ и координатор на програмата за „Знак за качество“.
През месец май 2018 година „Младежки център Пловдив“ бе отличен със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. Престижното отличие бе връчено на база изпълнени критерии по отношение на капацитет и инфраструктура, а също и за цялостната методология на провеждане на основните дейности.

LGarden

Main Menu