Последна възможност за включване в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата

15 Юни 2018 10:04

 

 

Фондация „Пловдив 2019“ отваря нова покана към организации от страната и чужбина, които да се включват в последния момент в програмата на Европейската столица на културата.
Поканата е насочена към проекти от всички сфери и жанрове на изкуството, и предоставя последна възможност за включване в програмата на Европейска столица на културата малко преди нейното официално обявяване. Целта на тази покана е да приобщи всички, които до този момент не са намерили място или не са успели навреме да развият своите идеи, за да се включат в конкурсните процедури на фондацията.
Желаещите да кандидатстват в новата покана могат да предлагат разнообразен спектър от събития в сферата на визуалните изкуства, театъра, танца, музиката, киното и литературата, дизайна и архитектурата, също дигитални и изкуства в публичното пространство. Може да се кандидатства и с проекти, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните цели и приоритети на предварителната програма на „Пловдив 2019“. Участниците могат да предложат и идеи, свързани с образованието и развитието на капацитет.
С обявяването на 10 отворени покани през последните две години, фондацията даде възможност на повече от 400 различни по мащаб организации от страната и чужбина да се включат към програмата на най-големия културен проект в България. Новата покана отново е с международен обхват и отворена, както за юридически, така и за физически лица.
Общият бюджет, който се разпределя този път е 700 000 лв. Поканата ще е отворена четири месеца - до октомври 2018 г., като през този период кандидатите ще имат възможност да подават предложенията си до 15-то число на всеки месец. Максималната сума, която може да получи един проект е до 80 000 лв. Резултатите ще се обявяват до месец след входиране на предложенията. Задължително условие е всеки от кандидатите да участва със собствен принос най-малко 30% от общата стойност на проекта.
Одобрените проекти ще имат възможност да започнат дейност от октомври 2018 г. и да продължат през цялата година на титлата като част от официалната програма на Европейска столица на културата 2019 г.

Червено
© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu