Утре откриват проекта "Текстил и град"

11 Юни 2019 15:37

Проектът на Фондация „Стойна Кръстанова“ „ТЕКСТИЛ И ГРАД. Градска лаборатория за експерименти в текстила“, част от Културния календар на Община Пловдив за 2019 година, има за цел да създаде територия за експерименти и иновативност в текстилното изкуство чрез използването на нематериално наследство като инструмент за творческо вдъхновение и умение за прилагане на старинни технологии в нови културни проекти с висока художествена стойност.

Тази година основен материал е копривата, чиято комплексна същност обединява символни, духовни и практически свойства, дава възможност тя да се включи в Градската лаборатория за експерименти в текстила. Творческата работилница „Копривени истории“ е насочена към споделянето на знание, въплътено в слово и текст, „втъкани с коприва“. Целта е да се представят приказки и истории, в които копривата е важен фактор в сюжета, да се предаде фолклорно знание за свойствата на копривата и традиционните умения за употребата й.

Като се опираме на някои приказни образци изграждаме творческа ситуация на разказване, в която всеки участник може да се включи и да допринесе за изграждането на общата история. Основният метод, на който се опира творческата работилница, е разказването на истории (Storytelling) – това е културна дейност, позната във всички общества, която се използва за удържане на паметта и предаване на културни правила и ценности. Тя предава културното знание и създава важни социални умения – споделяне, взаимопомощ, творчество. Преживяването ще се допълни с пиене на чай от коприва и споделяне на истории, рецепти, приказки, свързани с копривата.

Успешните експерименти ще се включат във финалното събитие по проекта ТекстФест 2019 Копривени творения (12-14.07.2019), а създадените творчески проекти ще станат част от планирата изложба в рамките на фестивала.

Събитието ще се състои на 12.06.2019 от 13:30 часа в сградата на АМТИИ на ул. „4-ти януари“ № 4 (до Балабановата къща в Стария град).
Заповядайте!

LGarden

Main Menu