Над 1 200 000 пустеещи жилища у нас

21 Авг 2018 20:58

 

Дисбалансът на пазара на жилища е огромен. От една страна значителна част от населението живее в пренасели жилища, а от друга има над 1 000 000 пустеещи жилища. „В момента 98% от жилищата в страната са частни, увеличава се обаче броят на необитаваните жилища – 1.2 млн., което е около 30% от всички жилища у нас. В същото време 40% от населението живее в пренаселени домове”. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство Малина Крумова. Данните тя изнесе по време на семинар „Възможности за адресиране на жилищните нужди на уязвими групи чрез Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.”.

 

„Убедени сме, че общините са най-добре запознати с жилищните нужди на местно ниво и как те да бъдат адресирани по най-ефективен начин. Затова наша цел е да се насърчи и подпомогне тяхното участие в прилагането на националната жилищна политика”, допълни Крумова. Чрез Националната жилищна стратегия ще бъдат въведени стратегическите насоки за подобряване на жилищната политика в следващите поне 15 години. Тя е и инструмент за подкрепа на местното развитие.

 

В рамките на семинара бяха представени основните аспекти от изработвания от МРРБ проект на Национална жилищна стратегия, нейните цели и визия, нуждите на жилищния фонд в страната, както и възможности и тенденции за развитие на жилищния сектор. Обсъдени бяха потребностите на домакинствата у нас, като специално внимание бе отделено на жилищните нужди на уязвимите социални групи от населението. „Амбицията ни е Стратегията да бъде широко приет и разбран документ. Неговото дискутиране може да подобри качеството на документа и активността на всички заинтересовани страни е ключова за това“, каза Крумова.

LGarden

Main Menu