Трайна тенденция към намаляване на пътно транспортния травматизъм от началото на годината до момента, отчитат от ОДМВР Пловдив

19 Авг 2020 19:52

Със 78 по- малко са пътните инциденти възникнали на територията на областта в сравнение със същия период на миналата година. С 24 по- малко са жертвите на пътя, а ранените при пътни инциденти възникнали по главни пътища - I и II клас, както и по третокласна пътна мрежа са намалели със 111души спрямо аналогичния период на 2019г.
Отражение върху резултатите оказват засиления полицейски контрол от служителите на ОДМВР Пловдив, максималното и ефективно натоварване на автоматизираните технически средства , които са довели и до по- добрата дисциплина на участниците в движението.

Мащабна акция по пътищата на областта проведе пловдивската полиция в днешния ден. Само за 7 часа са извършени 857 проверки на водачи на МПС, както и на 890 лица. Засиленият контрол над водачите на МПС цели подобряване безопасността на движение и ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Проверяващите следяха за нарушения водачи на МПС и пешеходци.
В хода на проверките са констатирани 402 нарушения по ЗДвП. Съставените актове за административни нарушения са 102 бр, а 257 бр са наложените глоби по фиш. На 47 водачи са съставени актове за това, че са преминали на червен сигнал на светофарната уредба.

9 от проверените водачи са управлявали без поставен обезопасителен колан, двама са използвалите мобилен телефон по време на управление на превозните средства.
Само при два от проверените автомобилите са констатирани технически неизправности . Служители на областната дирекция са съставили 22 акта за нередовни пътни документи на водачи и пътници в МПС. Констатираните нарушения по ЗДвП, за които са съставени фишове са повече от 200, а извършените нарушения от пешеходци са 24. Съставените актове за установяване на административни нарушения, свързани с неспазване на пътни знаци, светлинни сигнали и маркировка са 26 броя.Посредством експлоатираните автоматизирани технически средства са установени 168 нарушения на скоростните режими.