Танцьорката Габриела остана на свобода

18 Май 2018 14:23

Районен съд – Пловдив, след като изслуша страните и се запозна с материалите по делото, прие, че искането на Районна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Габриела М. е неоснователно и го остави без уважение.

 

     Съдът констатира, че липсват достатъчно доказателства за обосноваване на предположение относно авторството на деянието, което като престъпление по смисъла на чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК е вменено във вина на Габриела М. 

 

     От представените в съдебната зала доказателства от досъдебното производство  съдът констатира, че очевидци на извършване на деянието са били приятелят на обвиняемата, както и самата пострадала. За обосноваване достоверност на такива показания представителят на обвинението посочи като доказателство протокол за оглед на веществено доказателство. Поради  неговото неподписване съдът констатира, че се явява негодно средство и не може да бъде ползвано.

 

   Съгласно Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс /ЗИДНК/  законодателят е предвидил, че за деяние с квалификация по чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК  се предвижда наказание до 1 година или пробация, което сочи, че същото не е с висока степен на обществена опасност и противоречи на изискването на чл. 63 ал.1 от НПК, където законодателят е приел, че една от предпоставките за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ е да се предвижда наказание лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.

 

     Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство е било установено неадекватно състояние на обвиняемата. В този случай е следвало да се назначи съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, за да се отговори на въпроса разбирало ли е лицето свойството и значението на извършеното и могло ли е да ръководи постъпките си. Към настоящия момент такава не е назначена, въпреки позоваването по отношение на състоянието на обвиняемата от страна на представител на Районна прокуратура.

 

       От  представените доказателства съдът не констатира опасност лицето да извърши друго престъпление или да се укрие.

 

       С оглед гарантиране на провеждането на досъдебното производство съдът постанови мярка за неотклонение „подписка“ спрямо Габриела М.

 

     Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Пловдив на 22.05.2018 г. от 15.30 часа.

Main Menu