Общинските съветници гласуваха новата структура на МБАЛ Св. Пантелеймон

11 Окт 2018 12:30

С 32 За 5 Против и 4 Въздържали се ОбС подкрепи новата медицинска труктура след вливането на МБАЛ Св. Мина в МБАЛ Св. Пантелеймон.

Фактическите основания за вливането са подобряване на икономическите, финансови и организационни аспекти на дейността, извършвана от двете дружества и съгласуване на техните усилия с цел осигуряване на ефективна болнична общинска структура. Новата медицинска структура ще доведе до намаляване на загубите и увеличаване на приходите от медицинска дейност, ще балансира структурата на двете бази на лечебното заведение, ще доведе до кадрово подобряване и повишаване качеството на медицинското обслужване, аргументира се доц. Петко Недев. База 2, която ще е на мястото на “Св.Мина” ще се ръководи от един управител и двама заместници. База 1 става на бул. Никола Вапцаров., каза пред PlovdivskiNovini.com управителят на МБАЛ “Св. Пантелеймон”.

Доц. Недев каза, че в момента МБАЛ „Св. Мина" работи на загуба, като те са 100 000 лева месечно /т.е. за една година загубата 1 200 000 лева/. Не е губещо само едно отделение - Кардиология. Пред него екипа на отделението е обещало подобряване на резултатите след преструктурирането. На другия полюс е МБАЛ „Св. Пантелеймон", което е финансово стабилно.
“Преструктурирането на отделенията и обединяване на усилията на специалисти от различни специалности за предоставяне на интегрирани, по-пълноценни и всеобхватни услуги за гражданите, ще осигури условия за по-добро качество на живот, чрез повишаване нивото на компетентност, чрез подобряване на икономическите, финансови и организационни аспекти на дейността. Търсеният краен резултат е осигуряване на ефективна и конкурентноспособна болнична общинска структура.”, пише в мотивите си доц. Недев.

В ход е финализиране на процедурата по вливане на МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив ЕООД в МБАЛ „Св. Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД чрез вписване в Търговския регистър в Агенцията по вписванията. След това новата болница ще трябва да получи и разрешение от РЗИ/хигиенна характеристика/, както и разрешение за лечебна дейност. Чак след това здравното заведение ще започне преговори за сключване на нов договор с НЗОК/РЗОК. Това ще е един “мъртъв период”, който трябва да приключи за три месеца, каза пред PlovdivskiNovini.com доц. Недев. “Ако продължи повече от три месеца ще е смъртоносен за новата структура.....За това решението на сесията в четвъртък е началото за болницата..първа стъпка към реформата й. ”, допълни той.

За успешната работа на този проект е необходимо финансиране от 660 000 лева като: 360 000 лева за СМР и оборудване на АГ отделението в База 2 и новото Вътрешно отделение в База 2; Останалите 300 000 лева е за апартура на тези две отделения. Без да бъдат реализирани тези две отделения не е възможно да получим Разрешение за лечебна дейност до м. декември 2018 год., казва доц Недев.

Екипът на управителя на болница доц. Петко Недев е изготвил и бизнес план за работата на База 1 и 2 на новото здравно заведение. Това каза доц. Петко Недев. Приоритетна задача, залегнала в бизнес плана е правилното и ефективно преструктуриране на отделенията на двете лечебни заведения. В следствие на структурните промени, се очаква повишаване нивото на компетентност, което да доведе до подобряване на дейността на преобразуващите се лечебни заведения. Обединявайки двете болници, се обединяват медицински дейности и се ликвидира дефицита на такива във всяко едно от тях досега.

Доцент Петко Недев обясни, че най-важните промени са: “Преместването на АГ Весела в База 2, както и силното Първо вътрешно отделение. А към База 1 минават хирургията и ОАИЛ, които нямат развитие на ул. Иван Вазов. Те ще бъдат разгърнати и подобрени. ”

 

Ето и важните структурни промени в База 1 и База 2:

 

В БАЗА №1 на бул. "Никола Вапцаров"№9 без
промяна остават Отделение по нервни болести, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Второ вътрешно отделение, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по гастроентерология, Отделение по урология и
Отделение по лицево-челюстна хирургия.
Хирургично отделение се разширява като приема леглата на хирургическо отделение на МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив ЕООД.
Отделение по анестезиология и интензивно лечение приема леглата на МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив ЕООД. Създава се една структура от 12 легла, при която според изискванията за II ниво на компетентност по медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение", ще бъде кадрово стабилна при наличния персонал от МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив ЕООД и МБАЛ „Св. Пантелеймон "- Пловдив" ЕООД.
В базата на бул. "Никола Вапцаров" №9 остават още Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по клинична патология, Отделение по образна диагностика, ТЕЛК и Спешно приемно отделение. Последното в последствие ще бъде изградено и разработено, съобразно изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина".

 

В БАЗА №2 на ул. "Иван Вазов"№59:

Създава се Първо вътрешно отделение, включващо бившето вътрешно отделение, Ревматологично отделение на МБАЛ „Св. Мина"-Пловдив ЕООД и Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД. Вливането на добре работещото Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД ще доведе до създаване на едно добре работещо Вътрешно отделение с разнообразна патология, подобрена организация на работа и финансова стабилност.

Кардиологично отделение остава без промяна.
Отделението по акушерство и гинекология се мести от сградата на ул."Весела" в сградата на бул. "Иван Вазов"№59 без промяна в брой легла и персонал. Преместването му ще доведе до съкращаване на финансови загуби в размер на 200 000 лева. Новата локализация ще подобри взаимоотношението с Детско отделение и Клинична лаборатория, Микробиология, Отделение по клинична патология.

Отделението по педиатрия остава със същата структура относно легла и персонал.

В База № 2 остават още филиал на Отделение по образна диагностика в База №1 и Филиал на Клинична лаборатория в База №1.

© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu