АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ! са под мотото #ПразнувамеЧисто

16 Май 2019 15:01

Чистите събития стават част от културата на Пловдив, благодарение на подкрепата, която платформата за чиста Европейска столица на културата “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” ще окаже на различни организации през 2019 г.

За първи път организаторите на събития в Пловдив ще бъдат подкрепени, за да намалят отпадъците на провежданите от тях инициативи. Сдружения и културни оператори, които прегръщат каузата за чисти събития, могат да се присъединят към платформата “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” като попълнят кратък въпросник, за да получат насоки и съдействие за намаляване на отпадъците на тяхното събитие.  За да получат адекватна подкрепа е необходимо да има минимум 30 дни преди попълването на анкетата и събитието. Инициаторите на платформата - сдружение „BG Бъди активен“ - ще предоставят консултации и ресурси за разделно събиране на отпадъците като контейнери и материали, обучение на доброволци, промоционални материали и съдействие с контакти за извозване и рециклиране на събраните от събитията опаковки.

Платформата “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” има възможност да осигури и финансова подкрепа до 2000 лв. на до 20 събития с посетители над 1 000 души. По този начин ще се насърчат усилията на организациите да популяризират културата за опазване на чиста градска среда. Няма изрично изискване събитията да са част от календара на Европейска столица на културата Пловдив 2019.

Дейностите за събития с по-малко отпадъци на платформата “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” са под мотото #ПразнувамеЧисто.

“За да създадем трайна култура за опазване на чиста градска среда, трябва да даваме добър пример. Важно е да покажем, че има начин да намалим отпадъците като бъдем отговорни потребители и събираме разделно. Каква по-добра възможност за това от големите събития, които привличат хиляди посетители. Това са места, на които хората отиват с положителна нагласа и са готови да последват примера на свои идоли и на хора, които харесват. Важно е всеки от нас да стане посланик на чистотата!” - казва Ласка Ненова, инициатор на платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ и основател на сдружение „BG Бъди активен“.

Платформата за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ цели да промени трайно културата и отношението на хората към градската среда и отпадъците. Инициативата е на пловдивското сдружение „БГ Бъди активен“.

Тя включва четири основни линии. Първата насока е #ПразнувамеЧисто - чрез която ще бъдат подкрепени организатори на събития, за да намалят и оползотворят отпадъците от големите събития в Пловдив в годината на Европейска столица на културата.

Във втората линия на платформата #Рециклираме2019 ще бъдат създадени образователни ресурси и практически съвети, с които гражданите да бъдат мотивирани да събират разделно отпадъците си.

Като трета насока в „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ ще се организира почистване на между пет и десет зони в града, а събраните отпадъци ще бъдат разделени и предадени за оползотворяване. Темата е #ПочиствамеЗаедно.

Под мотото #ПроменямеЗаедно ще се обновят до 2 зони в града, като зоните ще бъдат избрани от гражданите на Пловдив.

Платформата е подкрепена от Фондация Кока-Кола като част от стратегията й за Свят без отпадъци.

Повече информация за инициативите „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ може да намерите в страницата на платформата във Фейсбук - https://www.facebook.com/aztiplovdiv/.

 Повече информация за инициативите „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ може да намерите в страницата на платформата във Фейсбук - https://www.facebook.com/aztiplovdiv/.

 

Main Menu