Общинският кризисен щаб предприе нови мерки

10 Юли 2020 16:20

Общинският кризисен щаб в Пловдив предприе нови мерки по разпореждане на кмета Здравко Димитров. Те са обсъдени и приети от Общинския кризисен щаб.

· Събитията и мероприятията на открито и закрито ще провеждат пр заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и на всички противоепидемични мерки, въведени с последната заповед на министъра на здравеопазването.

· Съгласно указание на главния държавен здравен инспектор за периода 10.07. – 12.07.2020 г. се допуска провеждането на предварително организирани сватби, кръщенета и други групови празненства, след предварително разрешение, издадено от Областния кризисен щаб.

· Директорите на детски градини и детски ясли:

- да допускат посещение само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019/2020 г.

- да осигурят работата с децата, доколкото е възможно в една и съща група и с един и същ персонал, което да предотврати контакта между децата от различните групи.

- да осигурят дезинфекция и проветрение на всички помещения три пъти дневно.

- колкото се може повече от дейностите да бъдат на открито.

 

· Директорите на регионалните музеи, ГХГ, ОИ „Старинен Пловдив“, РБ „Иван Вазов“ да организират въвеждането на противоепидемични мерки в управляваните от тях обекти както следва:

- да се допускат посетители при спазване изискването за физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.

- допускането на посетители в горепосочените обекти да става, само ако лицата имат поставена защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

· Възлагам на директора на ОП „Организация и контрол на транспорта“ да създаде организация в масовия градски транспорт за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, в т.ч. уведомяване на превозвачите за засилена дезинфекция на автобусите на градския транспорт.

· Директорите на общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ да предприемат своевременни действия за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти за работещия медицински персонал.

· Заместник-кметовете с ресори „Култура, археология и туризъм“ и „Спорт и младежки дейности“, „Обществен ред“ и на директора на ОИ „Старинен Пловдив“ да дадат указания на организаторите на мероприятия и събития в периода 10-15 юли да осигурят контрол по спазване на временните противоепидемични мерки, въведени с настоящата заповед.

· Всяко събитие на територията на Община Пловдив ще се съгласува с Областния кризисен щаб от отдел „Обществен ред и управление при кризи“ да извършва предварително в срок от 24 часа преди провеждането му.

· Директорите общинските предприятия, директора на ОИ „Старинен Пловдив“, директора на ПОИ, директорите на регионалните музеи, РБ „Иван Вазов“, ГХГ, ФА „Тракия“ и директорите на социалните услуги, кметовете на райони да организират провеждането на въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Възлагам на директорите на общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ да предприемат своевременни действия за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти за работещия медицински персонал.

· ОП „Чистота“ да продължи по график да дезинфекцира улиците, пешеходните зони, заслоните на автобусните спирки, контейнерите за отпадъци и пространствата около тях.

 

· Възлага се на зам.-кмета по „Обществен ред“ да създаде организация служителите на звено „Общинска полиция“ ежедневно да извършват проверки в масовия градски транспорт за спазване на въведените противоепидемични мерки.

LGarden

Main Menu