Здравко Димитров: Пловдив е двигател на растежа на национално ниво

30 Ное 2021 11:40

 

„През последните години отчитаме устойчив ръст на икономиката, което утвърждава Община Пловдив като ядро и двигател на растежа на местно, регионално и национално ниво. Последните икономически анализи, които направихме като част от изработването на новия План за интегрирано градско развитие за периода 2021 – 2027 г., ни дават достатъчно основания за оптимизъм за бъдещото“. Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров, който откри Годишния форум Индустрия 4.0: Бъдещето на българската индустрия и новите български инвестиции. Събитието се организира от в. „Капитал“ и Община Пловдив.

По думите на кмета през изминалите 15 години, благодарение на засиленото партньорство между местната власт, бизнеса и научните среди, Пловдив се превърна в най-развитата индустриална зона в България и Югоизточна Европа. Градът е водещ център с най-голямата индустриална зона в България със 71 000 заети в производствения сектор. Над 40% от добавената стойност на местната икономика се формира от производството, а предстои откриването на още десетки нови заводи. Развиват се отраслите с висока добавена стойност и икономика, ориентирана към икономика на знанието.

„Отчитаме сериозна активност на предприемачеството в Пловдив. Благодарение на добрата среда за стартиране на бизнес, имаме сериозен ръст в броя на микро- и малките предприятия. Но най-радващото, че през последните години българските инвестиции в индустрия, са по-големи от чуждестранните и този факт говори за възраждане на нашата икономика“, подчерта още Здравко Димитров.

Онлайн форумът продължава с участието на водещи лидери от различни индустрии. Предстои да се очертаят тенденциите за бъдещото българската икономика и как да продължи развитието й по време на пандемията. За подобряване на инвестиционния климат в Община Пловдив ще говори зам.-кметът по „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов.