ВМРО внесат 43 предложения към бюджета

21 Ян 2020 15:52

 ВМРО разкритикуваха Бюджет 2020 на Община Пловдив. Според пловдивските войводи той е като миналогодишния бюджет.Той е съставен чисто счетоводно, осигурявайки удобство на администрацията и като цяло – това е най-лошият бюджет за последните 12 години.",заявиха от пловдивската организация.

 В тази връзка от партията ще внесат 43 предложения към бюджета. ВМРО не бяха съгласни и с планирания заем от Европейската инвестиционна банка. „Все по-усилено се лансира темата, че без него няма да се случи нищо в Пловдив. Но тегленето на заем не е единственият начин“, подчерта Борислав Инчев.

Предложенията на войводите за бюджет 2020 год:

  1. Да се предвидят средства в размер на 2 милион и 500 хиляди лева за изграждане на нова детска градина за 8 групи на бул. „Александър Стамболийски“. 

2) Да се предвидят средства в размер на 1 000 000 лева за изграждане на ДГ Каменица.

3) Да се предвидят 30 000 лв за изработка на технически проект на нова пристройка в НУ „Климент Охридски“ в район Южен.

4) Да се заложат 480 000 лв за основен ремонт на ДГ Осми март

5) Да се предвидят 400 хиляди лева за извършване на основни ремонти в детските градини. Парите да се предвидят по собствения бюджет на община Пловдив.

6) Да се предвидят 720 хиляди лева за проектиране и изграждане на 12 нови детски площадки в районите в Пловдив,  съобразени с изискванията на Наредба № 1 на МРРБ от 2009 година. От тези средства да се предвиди изграждането на следните детски площадки: 

- Да се предвидят средства в размер на 57 000 лева за изграждане на нова детска площадка на ул. Братя Бъкстон. По този начин ще се изпълни решение № 326, т.3, взето с протокол № 17 от 28.09.2017 г.

- Да се изгради комбинирана детска площадка от 460 м2, намираща се в парк „Молдавия“ в район Южен,  в размер на 142 000 лв.

- Да се изгради детска площадка в междублоковото пространство до ул. „Ген.Колев“ с № 17 В- 17 Е

-Да се предвидят 100 000 лева за поставяне на допълнителни детски съоръжения, които да се монтират в изградени детски площадки, отговарящи на изискванията на Наредба №1 от 2009 год. на МРРБ. Тези съоръжения да са  предвидени за игра на деца проблеми в опорно-двигателния апарат.

     Парите  да бъдат предвидени по бюджетните сметки на районите.

7) Да се предвидят 240 хиляди лева за извършване на основни ремонти в сградите на детските ясли. Парите да се предвидят по собствения бюджет на общината. 

8) Да се предвидят 120 хиляди лева за изграждане на 20 нови детски площадки ( всяка по 6 хиляди)  в детските ясли в община Пловдив. Понеже детските ясли не са на делегирани бюджети изграждането на тези площадки е отговорност на общинската администрация.

9) Да се заложат 300 000 лева за текущ ремонт, реконструкция, възстановяване и ново изграждане на спортни площадки. От тях да се заложат 80 000 лв. за ремонт и реконструкция на  спортна площадка на ул. "Иван Гарванов" с ул.“Нева“. 

10) Да се предвидят средства в размер на 200 000 лева за изграждане на видеонаблюдение в парковете на община Пловдив. От тях да се заложат 45 000 лв. за Изграждане на система за видеонаблюдение в парк "Райчо Кирков" на територията на район "Южен"

11)Да се предвидят средства в размер на 100 000 лева за извършване на текущи ремонти в сградите на читалищата на територията на Община Пловдив.

12)Да се предвидят общо 60 хиляди лева, по 10 хиляди лева за всеки един от районите за културни мероприятия.Средствата да са извън Културния календар.

13)Да се предвидят средства за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми т.нар. „Фонд Ин Витро“  в размер на 140 000 лв.

14)Да се предвидят средства в размер на 7 000 лева за закупуване на български знамена, които да бъдат предоставени безвъзмездно на всички общински и държавни (начални, основни,средни и висши) учебни заведения както и на читалищата  на територията на Община Пловдив.

15)Да се предвидят средства в размер на 50 000 лв. за: „Изработка и монтаж (поставяне) на табели с името на улицата придружена с  кратка историческа информация“ на български и на английски език.

16)Да се предвидят 60 000 лева за проектиране на нови паркове,  на нови места за почивка, рекреация и отмора и за проектиране на благоустрояване в  междублокови и околоблокови пространства. Да бъде включено проектирането на новия парк в близост до кв.Коматево.

17)Да се предвидят 2 милиона лева за изграждане на паркинги, парко-места  и за обособяване на места за паркиране на МПС по районите на община Пловдив. В тези средства да се предвиди изграждането на следните паркинги:

-Паркинг намиращ се на бул. Александър Стамболийски от № 36 до № 52- 300 000 лв;

-Паркинг от северната страна на „Небет тепе“ – предложение направено на общественото обсъждане на проекта за „Небет тепе“. По думите на кмета на район Централен има готов проект на стойност 100 000 лв.;

-Изграждане на паркинг на кръстовощето на бул.“Източен“ с ул. „Райно Попович“ – 111 000 лева за 1-ви етап.

18)Да се предвидят средства в размер на 1 милион лева за реконструкция/основен ремонт на ул. Даме Груев. Необходимите средства са в размер на 8 милиона лева.

19)Да се предвидят 1 милион лева за Изграждане на пробив на бул. „Марица-юг“ под бул. „Цар Борис 3 Обединител“

20)Да се предвидят 600 хиляди лева за ремонт на съществуващи и изграждане на нови тротоари в близост до детски и учебни заведения и на места с голямо движение на хора, на територията на община Пловдив,  разпределени по следния начин:

  • Район Централен 150 хиляди                  

- Район Южен  150 хиляди. От тях да се заложат 40 000 лева за направата на тротоари по ул. Димитър Талев от кръговото кръстовище на ул. Беломорска в посока Околовръстен път.                       

  • Район Тракия 70 хиляди
  • Район Северен  100 хиляди 
  •  Район Източен  60 хиляди                      
  • Район Западен 70 000 лв. От тях да се предвидят 20 000 лева за изграждане на тротоарна настилка на ул.“Царевец“ в отсечката от бул.“Пещерско шосе“ до бул. „Свобода“.

21.Да се предвидят средства в размер на 500 000  лева за продължението на ул. „Македония“ от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“. В бюджета за 2018 год. имаше приети 600 000 лева.

22.Да се предвидят средства в размер на 60 000 лв. за проектиране на Разширение, реконструкция и основен ремонт на бул. „Марица-север“ от моста на Университета по хранителни технологии до моста на Панаира.

23.Да се предвидят средства в размер на 50 000 лева за демонтиране на опасна въздушно-контактна мрежа на места, на които има влезли в сила Заповеди за премахването и.

24.Да се заложат 500 000 лева за продължението на ул.“ Беломорска“ и свързването и с бул. „Александър Стамболийски“.

25.Да се заложат 500 000 лева за изграждане продължението на ул.” Никола Карев“

До ул. „Пере Тошев“.

26.Да се предвидят 67 000 лв. за Основен ремонт на кръстовището на бул. „Акад. Петър Динеков“ с ул. „Михалаки Георгиев“

27.Да се заложат 100 000 лв. за извършване ремонт на 1-ви етап  на ул. „Енос“

28.Да се заложат 30 000 лв. за изготвяне на технически проекти за подлези под ЖП линията минаваща по бул. Копривщица“.

29.Да се заложат 30 000 лв. за изработка на технически проект за изграждане на кръгово кръстовище м/у бул. „Васил Априлов“ и бул. „6-ти септември“.

30.Да се заложат 35 000 лв. за изработка на технически проект за изграждане на кръгово кръстовище или кръстовище на 2 нива м/у бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Борис 3 Обединител“.

31.Да се предвидят 200 000 лева за изграждане на ново улично осветление. Средствата да се предвидят по бюджетните сметки на районите. От тях да се предвидят 50 000 лева за изграждане на ново улично осветление в район Южен. Има изготвени технически проекти и влезли в сила разрешения за строеж.

32.Да се предвидят целево средства в размер на  100 хиляди лева за материали, по бюджета на ОП ОКТ, за закупуване на LED осветителни тела, които да бъдат монтирани на съществуващи стълбове за парково и улично осветление, до детски площадки, на пешеходни пътеки до детски ясли, градини, училища,  в обхвата на кръстовища и на пешеходни пътеки до детски и учебни заведения.

33.Да се предвидят 30 000 лева за изработване на технически проект за проектиране на парк или на градинка/озеленена площ на мястото на бившата Гарнизонна фурна.

Средства,които да се предвидят по  бюджетните сметки на районите.

За район Източен:

34.Да се заложат 500 000 лева за бутане на незаконни постройки в кв.Столипиново, по искане на кмета на район „Източен“.

35.Да се заложат 200 000 лева за детските площадки в парк Каменица“-по искане на кмета на район „Източен“.

36.Да се заложат 718 000 лв. за ремонт с подмяна на водопровод на ул. "Славянска" в район Източен“, по предложение на кмета на района.

37.Да се предвидят 30 000 лв. за да се направи конструктивно обследване на състоянието на основите на блоковете на ул. "Сокол" и "Батак", за да се види дали са компрометирани или са годни, тъй като основите на блоковете тънат във вода. 

За Район Тракия

38.Да се заложат средства в размер на 150 000 за преасфалтиране на  участъка между училище "Черноризец Храбър" и бул. "Освобождение", както и за  обновяване на ВиК мрежата, тъй като в район Тракия се пукат често тръби. Предложението е  по искане на кмета на район Тракия.

За район Западен

39.Да се заложат 300 000 лв. за  разширяване на парк "Ружа", за изграждане на детска площадка, алеи и видеонаблюдение, по искане на кмета на района.

  1. 40. Да се заложат 20 000 лв. за фитнес и беседка за довършването на парк  "Мир" в район Западен, по искане на кмета на района.

За район Северен

41.Да се заложат 110 000 лв. за изработване на проекти за  пристройки към детските градини „Бреза”, „Космонавт” и „Славей” по искане на кмета на район Северен.

42.Да се предвидят 20 000 лв. за изработване на технически проект за  реконструкция на парк „Рибница” в район Северен, който е с площ от 50 дка. Проекта да предвиди при реконструкцията да бъде изградена цялостна поливна система, видеонаблюдение, осветление  и още 2 детски площадки, както и да се реконструирарт и модернизират съществуващите  две кучешки площадки. Да се предвиди и поставянето на ограда по дължината на целия парк. Предложението е по искане на кмета на района.

43.Да се предвидят по 500 лева на пенсионерски клуб за дейности свързани с отбелязването на различни поводи и събития, като 8-ми март, Международния ден на възрастните хора 1-ви октомври, Великден, Коледа и др. Да се предвидят и средства в размер на 40 000 лева за извършване на текущи ремонти в клубовете на пенсионера.

Предлагаме осигуряването на средствата да се извърши като се направи разместване по съответните функции, дейности и параграфи, но и да се извърши намаление в предвидените средства за СМР,свързани с доизграждането на бул. „Северен“, поради липса на приключили отчуждителни процедури, проект във фаза „работен проект“, влязло в сила разрешение за строеж и избран изпълнител.

 

С.

LGarden

Main Menu