Виолета Христодулова: Поставяме на постоянен мониторинг изпълнението на Бюджет 2020 на община Марица

11 Фев 2020 16:20

Съветниците от БСП в община Марица не подкрепиха бюджета на общината за 2020 година. По време на сесията на Общински съвет, в нарочна позиция бе изразена неудовлетвореността на жителите на населените места от предложения проект.

„Считаме, че моделът и философията на предложения бюджет са сбъркани. Бюджет 2020 е чиновнически бюджет, отчитащ в по-голяма степен интереса на местната власт да симулира дейности, без да вземе под внимание наистина сериозните проблеми на хората и населените места - нездравословната екологична среда, качество на социалните услуги, липсата на достатъчно квалифицирани кадри в икономическите и социални сфери, занемарената инфраструктура, липсата на ясна и обоснована стратегия за икономическо развитие и свързаните с това липсващи външни инвестиции, които в последните години, нека бъдем честни се стопиха. Инвеститорите, които стъпват в нашата община са малки, с незначителен икономически принос.”, заяви Виолета Христодулова, председател на БСП Марица и общински съветник.

Групата на социалистите стартира мониторинг върху изпълнението на заложените в Бюджет 2020 дейности, като ще акцентира върху действията на общинската администрация за подобряване на екологичната среда в общината и състоянието на атмосферния въздух, зелените площи и третирането на отпадъци. Специално внимание ще бъде обърнато на прозрачността на провеждането и изпълнението на обществените поръчки по всички предвидени в Бюджет 2020 проекти.

„По време на мониторинга през цялата година ще организираме тематични обсъждания с поканени от нас експерти по проблемите, поставени от жителите и граждански организации и ще търсим отговорите на въпросите, от решаването на които зависи как живеем в родното си място. Ще предлагаме конкретни решения, съобразени с резултатите от проведените срещи и разговори и при необходимост ще сезираме компетентни органи за проверки на изнесени факти по открити нарушения.”, категорична бе Христодулова.

Резултатите от проведеният мониторинг ще бъдат регулярно и публично отчитани.

 

LGarden

Main Menu