Завърши изборният цикъл на хоризонталните структури в област Пловдив

08 Окт 2020 13:11

 

На свои заседания областните съвети на организациите на Младежкото обединение, на Жените социалистки и Движението на ветераните в БСП в област Пловдив отчетоха дейността си в предишния мандат и направиха избор на нови ръководства. С това, съгласно Устава на БСП приключва отчетно-изборната кампания в тях.

 

Атанас Тумбалев бе преизбран за областен координатор на Младежкото обединение в Пловдив. Младият експерт по счетоводство и митнически контрол спечели за втори мандат доверието на младите социалисти. Успешни нови инициативи и станали вече традиционни кампании отчетоха те. „ Кампаниите със социална насоченост, които освен че финансово подпомогнаха деца и младежи в неравностойно положение, спечелиха доверие и нови приятели, „Младите в БСП” беше от инициативите, която в рамките на Местни избори даде старта и на обсъждането на програми за младите по общини.“, маркира част от свършеното през последните две години Тумбалев. Той благодари и на клубовете, които в условията на извънредно положение се организираха и предложиха безвъзмездната си помощ за закупуване на хранителни продукти и неща от първа необходимост за самотни, трудноподвижни възрастни хора по места.

 

Единодушно Областният съвет на Обединението на жените социалистки подкрепи за следващ мандат досегашния си председател Александра Берданкова. „Интересите на днешното българско семейство, на българската жена, на децата, и от там на обществото като цяло, налагат да се изработи и осъществи различна социална политика по отношение на майчинството, детството и семейството. Критичната демографска ситуация, в която се намира България засилва неимоверно нуждата от такава политика. Необходимо е да се промени политиката по отношение защита на майчинството и децата; равновесието между професионалния и личния живот; борбата срещу бедността сред жените; превенция и борба срещу насилието над деца и жени.“, сподели Берданкова. Социалистките ще предприемат застъпнически кампании и в разговори със синдикални организации, граждански структури ще предложат предложения за изменения и допълнения в национално и местно законодателство.

 

Областният съвет на Движението на ветераните в БСП избра в следващите четири години негов председател да е инж. Виктор Простов. Дългогодишният член на партията е и председател на Национално движение „Русофили“ в областта и Председател на Сдружението за приятелство с Венецуела. „Движението на ветераните е символ на единството на поколенията в социалистическата партия. В дейността си и занапред ще разчитаме на нашия основен ресурс - убеденост, преданост и всеотдайност на социалистическия идеал, на отговорността ни безкористно да отдаваме сили, знания и опит за едно по-добро бъдеще за България“, заяви Виктор Простов. Движението е и израз на необходимостта от общи действия на възрастните членове и симпатизанти на БСП за социална защита на възрастните хора, като в дейността си ще акцентира върху защитата им чрез държавните, общинските и обществените органи и организации.

Main Menu