Д-р Иван Црънчев от ВМРО: Пловдив най-накрая има стратегия за развитие на общинското здравеопазване

09 Юни 2022 13:46
Д-р Иван Црънчев Д-р Иван Црънчев

 

На днешното редовно заседание на ОбС-Пловдив бе приета Здравната стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г. Здравната стратегия на Пловдив има за цел да се постигне по-качествено и ефективно здравеопазване като се изгради конкурентна и финансово стабилна общинска здравна система. Община Пловдив е първата община, която изработва подобен стратегически документ с водещи политики и приоритети. В съставянето на документа активно участие има и общинският съветник от групата на ВМРО-БНД д-р Иван Црънчев с множество и полезни предложения. Той участваше и при публично представяне на Здравната стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г., където присъстваха общинските съветници от комисията по здравеопазване, представители на синдикатите, на академичната общност, на Българския лекарски съюз и РЗИ. Община Пловдив е първата община, която изработва подобен стратегически документ с водещи политики и приоритети.

 

Днес в залата след приемането да Здравната стратегия д-р Црънчев заяви:

 

„След множеството дискусии, работни срещи с различни представители на медицинското съсловие и широка обществена дискусия, можем да кажем, че най-накрая Пловдив има стратегия за развитие на общинското здравеопазване. Тя е резултат от един дълъг и трудоемък процес, в които бяха изслушвани множество полезни предложения, сред които и такива на групата на ВМРО. Имаме към настоящия момент една стратегия, която очертава в обозримия хоризонт визията на общината за общинското здравеопазване, като тази рамка е достатъчно гъвкава, за да се адаптира спрямо реалните политически, социални и икономически променливи, които могат да се срещнат в бъдеще. Не казваме, че е перфектна, но е добро начало за реформиране на здравеопазването на общинско ниво. Въпрос на политическа воля, смелост и далновидност е да се вземат правилните решения спрямо ситуацията, дори и те да не са популярни, дотолкова, че тази рамка да бъде изпълнена със съдържание. От тези политически решения занапред зависи дали рамката ще пасне на цялостната картина, наречена "общинско здравеопазване", и дали тя ще бъде един шедьовър, подобен на Мона Лиза в Лувъра или ще е графити рисунка в някой пловдивски подлез.

 

В стратегията е заложено постигането на няколко важни цели – удовлетвореност на гражданите, финансово стабилна общинска здравна система, подобрено здравно състояние на населението с акцент върху майчино и детско здраве, уязвими групи, възрастни хора, лица с увреждания. Един от акцентите е върху профилактиката на болестите и повишаване на здравна култура и ограничаване на рисковото поведение.