РИОСВ – Пловдив установи нарушения на екологичното законодателство от завод за вар в Асеновград

11 Сеп 2018 10:19

 

РИОСВ – Пловдив извърши проверка по сигнали за замърсяване на въздуха от комин на варова пещ на завод за вар и варови разтвори в Асеновград. При нея е установено, че сутринта на същия ден е възникнал проблем с пречиствателното съоръжение към варова пещ. Поради високата температура на изходящите газове – около 160оС подмяната на ръкавите към филтъра е извършена по-бавно. За възникналата авария операторът не е уведомил контролния орган, съгласно условие от комплексно разрешително.

 

Производството на завода попада в категориите дейности, изброени в Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. На дружеството е издадено комплексно разрешително. Съгласно условие в него, на оператора са вменени задължения при аварийни ситуации незабавно да уведомява контролния орган. До момента на подаване на сигналите в инспекцията не е постъпило уведомление за настъпила авария.

 

За установеното нарушение на дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение и наложена имуществена санкция. Санкцията според Закона за опазване на околната среда при подобни случаи е в размер от 10 000 до 500 000 лв.

 

Контролът от РИОСВ – Пловдив на обекта ще продължи.

© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu