Готов е проектът за Караалановото училище

02 Юли 2019 16:04

Фирмата изпълнител на проекта за реставрация на Караалановото училище предаде изготвения проект на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов.

„Общината изпрати готовия проект за последно одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство и след това ще го включим в Инвестиционната програма на първото възможно заседание на Общинския съвет” - допълни д-р Караиванов.

С договор бе възложено на проектантски екип изработване на проект за обследване и основен ремонт на сградата на Караалановото училище. При изпълнение на дейностите бе събрана информация за обекта от НИНКН, Исторически музей- гр. Асеновград и други източници. Главният архитект на общината издаде разрешение за изготвяне на инвестиционен проект. Разрешението заедно с изготвеното техническо задание за изработване на проекта бяха съгласувани с Министерството на културата.

На 24 юни фирмата изпълнител с приемо-предавателен протокол връчи готовия проект на кмета.

Готови са проектите на още няколко обекта от Инвестиционната програма на Община Асеновград. В началото на годината беше поставена временна ограда на Метоха. В кореспонденция с НИНК е изготвен проект с елементи на оградата, който е изпратен за съгласуване отново в НИНК.

„Имаме подписан договор от 19 юни с фирма изпълнител за разработване на идеен проект за градска художествена галерия”- каза кметът Караиванов и допълни, че срокът на изпълнение е 38 работни дни и е на стойност 7920 лв. Друг обект, за който има подписан договор още на 28 май, е за изработване на идеен проект е за цялостна реконструкция на стадион „Шипка” със срок 90 работни дни на стойност 35 940 лв. Подписан е на 28 юни и договора за проектиране на велоалея от читалище „Родолюбие” до градския басейн за 5400 лв. със срок на изпълнение от 60 календарни дни.

LGarden

Main Menu