Започва разяснителна кампания за референдума „За“ или „Против“ добива на инертни материали от находище „Кацара” край Катуница

20 Сеп 2018 15:33

 

На 13 октомври 2018 година, жителите на с. Катуница, общ. Садово ще могат да дадат своя вот „За” или „Против” добива на инертни материали от находище „Кацара”, участък „Кацара2” в землището на с. Катуница, община Садово. Това стана възможно след Решение на Общински съвет-Садово, който с пълно мнозинство прие предложението на председателя на Общинския съвет и групата съветници от БСП за провеждане на допитването. Поводът за искането е Решение на Министерски съвет 85/9.02.2018г., с което е предоставена концесия за добив на инертни материали на дружеството „Арт Принт” ЕООД с концесионната площ 235,534 декара.

Изтече срока за обжалване относно референдума и формулировката на въпроса за референдума, съобщи за PlovdivskiNovini.com Атанас Телчаров, председател на ОбС – Садово и лидер на БСП в общината. Освен това днес е трябвало да има дело срещу издадения ОВОС на концесията за находище .Кацара“, но е отложено за ноември, допълни Телчаров.

Той каза, че е проведено и заседание за ОИК относно изискванията на СИК за изборните документи, с които ще се проведе допитването на 13 октомври. Листовките за разяснителната кампания вече са разпечатани и тези дни трябва да са раздадени и разлепени из Катуница. Освен това се очаква да се проведе голямо общоселско събрание, на което да се разясни въпроса и начина на гласуване.

 

„Местните власти и жители на Катуница чрез писма, подписки и декларации изразихме своята категорична позиция против намеренията на фирмата, още на етап инвестиционно предложение, но не бяхме чути от компетентните органи. В непосредствена близост се намират още четири такива терена, на които и в момента се добиват пясъци и чакъли. Вследствие на аналогични дейности на територията на кметство Катуница има над 1000 декара унищожени земеделски площи, а подпочвените води (основен източник за напояване от зеленчукопроизводителите в района) са спаднали драстично.”, обясни мотивите за референдума Атанас Телчаров, председател на ОбС – Садово и лидер на БСП в общината.

Въпросът на който ще отговарят хората е формулиран така: „Против ли сте органите на местното самоуправление и местната администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви административни актове и разрешения от компетентността си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара”, участък „Кацара2” в землището на с. Катуница, община Садово?”.


Според съветниците референдумът е най-демократичната форма за определяне на бъдещите действия на Общинския съвет, кметовете на общината и кметството и общинската администрация във връзка с този проект, както и най-подходящият начин за отчитане в цялост на мнението на хората, отстрана на централната власт.

 

Право да гласуват ще имат всички избиратели в кметството, които са включени в съответните избирателни списъци за някоя от образуваните със заповед № 200/28.08.2018г. на кмета на общината три избирателни секции.

Избирателните секции са разположени в основното училище в с.Катуница.

Избирателните списъци са оповестени във фоайето кметството с. Катуница, както и на интернет сайта на община Садово.

Право на глас има всеки избирател, който е включен в някой от избирателните списъци. В избирателния списък за някоя от образуваните секции се включва всеки гражданин, който е с постоянен адрес в село Катуница или има само настоящ адрес в селото, а постоянният му адрес е в друго населено място, но е отправил писмено искане до кмета на общината за включване в изборния списък не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. Гражданин, който не е включен в изборния списък, но има постоянен адрес в Катуница може да поиска да бъде вписван в списъка с писмено искане до кмета на общината до предаване на списъците от общинската администрация на съответната секционна избирателна комисия или с искане до секционната комисия в изборния ден при представяне на документ за самоличност.

Гласуването се извършва чрез представяне на лична карта от избирателя на съответната секционна избирателна комисия и отбелязване в получената от комисията изборната бюлетина предпочитания отговор само в едно от двете квадратчета срещу въпроса, в които е изписано „да“ или „не“. Отбелязването в бюлетината е тайно и се извършва само в изборната кабина. Гласуването се извършва чрез поставяне на знака „X“ или „V“ върху едно от двете квадратчета с предпочитания отговор (“да“/„не“) с химикал, пишещ със син цвят. Бюлетината се поставя в плик в изборната кабина и се пуска в избирателната кутия.

Бюлетината ще бъде недействителна, ако е намерена в кутията без плик, не е по образец, зачертана е изцяло или не е зачертан нито един от двата отговора или са зачертани и двата.

Общинската избирателна комисия обобщава данните и обявява резултатите от гласуването пред ЦИК и обществеността до 48 часа от предаване на последния секционен протокол.

Предложението, предмет на референдума е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто гражданите с избирателни права в кметство Катуница, съгласно окончателните избирателни списъци и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

 

 

Червено
© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu