Удължиха до 15 май срока за отчитане на розопроизводителите

29 Апр 2020 09:05

 

Удължиха до 15 май срока за отчитане и представяне на документи за розопроизводители. Те са по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период".

Това съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите след проведения Консултативен съвет по маслодайна роза.

По-рано стана ясно, че розопроизводителите са застрашени от масови фалити.

Подадени са 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха. Изплащането на помощта е до 30 юни, обяви заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Иван Капитанов.

От фонда обещават да обработят бързо заявленията, за да може бенефициентите да получат възможно в най-кратки срокове плащанията си. Иван Капитанов запозна участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредите на физически лица чрез одобрените за целта търговски банки.

До момента са подадени 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза. Заявените розови насаждения са 21 029 дка. Това е около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.

При договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност е за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Председателят на Асоциацията Христо Николов коментира, че няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията.

В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза. Това ще се извърши във фенофаза "цъфтеж" от назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие.

Индентификацията ще даде информация за вида на насажденията - колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

На съвета бе обсъдено и придвижването на работниците през КПП-та, те трябва да представят служебна бележка за сезонни работници, според заповед от МЗ от 10 април 2020. Работодателят е длъжен да осигури лични предпазни средства - защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

,,Очакваме решение от Европейската комисия, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от Програмата за развитие на селските райони. При условие, че мярката бъде приета, нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция", заяви земеделският министър Десислава Танева.

Тя призова земеделските производители да потърсят работници в бюрата по труда

Main Menu