БСП

Искат тракийското селище до с. Васил Левски да е от „Национално значение“

19 Май 2021 14:01

 

Комисия предлага на Министъра на културата археологически обект „Тракийски селищен център от VІ – V в. пр. Хр.“ до с. Васил Левски да придобие категория „Национално значение“

По инициатива на Община Карлово, Министърът на културата със своя заповед е сформирал комисия от представители на различни държавни институции под ръководството на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, която да изготви предложение за определяне на режими – териториален обхват и предписание на археологически обект „Тракийски селищен център от VІ – V в. пр. Хр.“ до с. Васил Левски, община Карлово.
Въз основа на направените констатации на терен и проведените разисквания, комисията предлага да бъде предоставена категория „Национално значение“ на този археологичен обект. С оглед неговата голяма научна и историческа стойност и значение, след приключване на процедурата за промяна на статута, община Карлово ще инициира кандидатстване за европейско финансиране за разработка и социализация на „Тракийски селищен център от VІ-V в. пр. Хр.“. Това ще допринесе за бъдещото развитие на обекта като знакова културна и туристическа дестинация както за община Карлово, така и за целия регион.
Тракийски селищен център от VІ-V в. пр. Хр. е открит в началото на 90-те години от доц. д-р Костадин Кисьов. Проучвания на обекта започват през 2005 година. През 2019 и 2020 г., с отпуснати от Община Карлово средства, бяха извършени теренни и геофизични проучвания, обследване и архитектурна обработка на храмовата постройка и графична реконструкция на сградата.