Спипаха сериозна измама в Перущица, обвиненият виновен за пет престъпления

23 Авг 2018 14:50

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт спрямо Р.М., на 46 г., за това, че в периода от 2.12.2013 г. до 10.03. 2014 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, като длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява ръководна работа в Община Перущица, като извършител, в съучастие с 36-годишната И.П., като помагач, при условията на продължавано престъпление, е присвоил чужди пари, представляващи плащания по договори с фирми, в размер на общо 19 524 лева, връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като за улесняване му е извършил и други престъпления , а именно, че съзнателно се е ползвал пред Дирекция в Община Перущица от неистински официални и частни документи, удостоверяващи извършване на дейности и плащане по договори между Община Перущица и фирми, а именно за изграждане на сгради, откриване на строителна площадка, протоколи за откриване на строителна площадка, констативни актове и такива за строително монтажни работи, доклади, пълномощни, фактури и др. - престъпление по чл. 202 ал.1 т.1 във връзка с чл.201 във връзка с чл.26 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл.93 т.1 от Наказателния кодекс.

и за това, че за периода от 8.06.2016 г. до 19.08.2016 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, и в гр. Стамболийски, обл. Пловдив, като длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява ръководна работа, като извършител, в съучастие с И.П., и П.С., на 35 г., като помагачи, при условията на продължавано престъпление е присвоил чужди пари в общ размер на 87 027 лева, и от това е произлязла значителна вреда за община Перущица, като за улесняването на присвояването е сключил неизгодна сделка от която е произлязла значителна вреда за общината в размер на 79 949 лв. – престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 т.1 във връзка с чл. 201 във вр. чл.26 във вр. чл.20 ал.2 във вр. ал.1 във връзка чл.93 от Наказателния кодекс.

и за това, че на 13.09.2016 г. в гр. София, съзнателно се е ползвал пред председател на Междуведомствена комисия, от неистински официални документи, относно извършено строителство на обект, а именно протоколи, актове за установяване на състоянието на строежа и на строително-монтажните работи, годността за приемане на строежа и др., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316 във вр. чл.308 ал. 1 от Наказателния кодекс.

и за това, че на 15.05. 2014 г. в гр. Пловдив, като длъжностно лице, е представил неверни сведения пред Държавен фонд „ Земеделие“ , за да получи средства, предоставени от Европейския съюз на Българската държава по Програма за развитие на селските райони /2007-2013/ - престъпление по чл.248а ал.3 във вр. ал.2 от Наказателния кодекс.

и за това, че на 13.07.2012 г. в гр. Перущица, в качеството си на длъжностно лице, на което и възложено да изпълнява постоянно ръководна работа в Община Перущица, съзнателно е сключил неизгодна сделка-договор за консултантски услуги , от което е последвала значителна вреда за Община Перущица в размер на 36 162 лева – престъпление по чл. 220 ал. 1 във вр. 93 т. 1 от Наказателния кодекс.

Общият размер на причинените съставомерни имуществени вреди от деянията е 222 662 лева.

35-годишният П.С. е предаден на съд за това, че в периода от 08.06.2016 г. до 19.08.2016 г., в гр. Перущица, обл. Пловдив, и гр. Стамболийски, обл. Пловдив, в съучастие, като помагач, чрез отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, с И.П., също като помагач на извършителя Р.М., в качеството му на длъжностно лице, го е улеснил умишлено да присвои чужди пари, всичко в размер на 87 027 лева, като присвояването е в големи размери, а за улесняване на присвояването извършителят е сключил неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда за Община Перущица в размер на 79 949 лв. – престъпление по чл.202 ал.2 т.1 във вр. ал.1 във вр. чл. 201 във вр. чл.26 във вр. чл.20 от Наказателния кодекс.

36-годишната И.П. е предадена на съд за това, че от 2.12.2013 г. до 10.03.2014 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив и гр. Стамболийски, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление е извършила повече от две деяния, като помагач, чрез отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, в съучастие с Р.М., в качеството му на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява постоянно ръководна работа в Община Перущица, умишлено го е улеснила да присвои чужди пари в общ размер на 19 524 лева, връчени му в това качество и поверени да ги пази и управлява, като за улесняването му съзнателно са ползвани пред Дирекция в Община Перущица неистински официални и частни документи, удостоверяващи извършване на дейности и плащане по договори между Община Перущица и фирми, а именно за изграждане на сгради, откриване на строителна площадка, протоколи за откриване на строителна площадка, констативни актове и такива за строително монтажни работи, доклади, пълномощни, фактури и др – престъпление по чл. 202 ал.1 т.1 във вр. чл.201 във вр. чл.26 във вр. чл.20 ал.4 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

и за това, че през периода от 08.06.2016 г. до 19.08.2016 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, и гр. Стамболийски, обл.Пловдив, в съучастие като помагач – чрез отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, в съучастие с П.С., като помагач, на извършителя Р.М., умишлено го е улеснила да присвои чужди пари в размер на общо 87 027 лева, като присвояването е в големи размери, а за улесняване на присвояването е била сключена неизгодна сделка от която е произлязла значителна вреда за Община Перущица в размер на 79 949 лв. – престъпление по чл.202 ал.2 т.1 във вр. ал.1 във вр. чл.201 във вр. чл.26 ал. 1 във вр. чл.20 от Наказателния кодекс.

и за това, че на 13.09.2016 г. в гр. София, е държала и укривала предмети, за които знае, че са предназначени за съставянето на неистински официални документи, удостоверяващи право на собственост и на други вещни права, и именно печати и щемпели – престъпление по чл. 308 ал. 7 във вр. ал. 2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

По делото са разпитани свидетели, извършени експертизи, иззети веществени доказателства и др.