Музей на щъркела ще бъде открит в с. Белозем, Пловдивско

19 Сеп 2019 10:38

Центъра е изграден от Читалище ,,Просвета 1909“, кметство с. Белозем и Община Раковски, с подкрепата на Зелени Балкани.

Церемонията по откриването на новия Информационен Център за белия щъркел в Белозем ще се състои на 23 септември от 18,30 часа на площада на селото, в сградата на бившия Битов комбинат. Събитието е част от традиционния Събор ,,Родова среща 2019“ който се провежда в Белозем от 21 до 23 септември. Центъра е изграден от НЧ ,,Просвета 1909“ с. Белозем в партньорство с кметство с. Белозем и Зелени Балкани в рамките на международен проект финансиран от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org ). Общински съвет град Раковски, предостави на Читалището помещение което да се използва за целите на Информационния Център

Информационния Център за белия щъркел представя дейностите за опазването и популяризираното на красивите птици гнездящи в Белозем. Заради най – многочислената колония на щъркели в България (над 40 двойки), по предложение на Зелени Балкани, през 2005 г., селото е включено в Мрежата на Европейските села на белия щъркел, от германската фондация ЕвроНатур ( www.euronatur.org ). От тогава, местните общности в лицето на Кметството, Читалището, Училище ,,Гео Милев“ – Белозем (на чийто покрив гнездят повече от половината щъркели в селото) и др., изпълняват природозащитни дейности за опазването щъркелите и техните местообитания. Ключово място в тях заема разработения през 2015 ,,Местен План за Действие на Европейско Село на Щъркелите – Белозем“, в които още тогава е предвиденото изграждането на Музей на щъркелите в Белозем. Така, днес една от целите на Плана е постигната и в Информационния център , експозиция от табла, картини, макети и други информационни материали, пред посетителите се представят различни особености за една от най обичаните птици – белия щъркел.

Последователната работа в тази насока не остава не забелязана и през 2019 г., традиционния фестивала на белия щъркел, който се провежда ежегодно в Белозем, е асоцииран към официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

 

LGarden

Main Menu