Чий интерес ще защити държавата - на частния инвеститор или на хората, питат от ВОЛЯ

03 Юли 2018 11:08

Сагата около кариерата край Белащица продължава повече от месец. Хората протестират, а институциите симулират дейност. В началото на месеца депутатът от ВОЛЯ Елена Аксиева отправи няколко въпроса от парламентарната трибуна към министъра на екологията Димо Ненов, като се опита да накара държавната машина да се задейства и да обърне внимание на хората от родопската яка.

 

Пет села в подножието на Родопите се надигнаха преди месец срещу местната кариера за инертни материали. Находището е дадено на концесия през 2001 г, като договорът изтича през 2021 г, но концесионерът иска удължаване с още 25 години, както и разширяване на територията на кариерата с още 50.534 дка. Това означава и изсичане на допълнителни горски площи и напълно изчезване на връх Калоян над село Белащица.
Жителите на Брани Поле, Брестник, Марково, Гълъбово и Белащица, излязоха на протест на 19 май, и заявиха категорично СТОП НА КАРИЕРАТА. На протеста присъстваха представители на ПП ВОЛЯ Пловдив, които заявиха подкрепата си към исканията на протестиращите. Председателят на ПП ВОЛЯ Пловдив Сузана Николова, заяви че ще информира депутатите на ПП ВОЛЯ за проблема. На протеста бяха изразени мотивите, че кариерата вреди, както на природата, така и на здравето на хората. Има голяма запрашеност при добива на инертни материали, случващ се на по-малко от 1 км. от къщите на хората. Десетки камиони, които извозват материалите са високотонажни с дизелови двигатели, замърсяват въздуха с изгорелите газове. Освен това те преминават през село Белащица, което допълнително замърсява и пречи на хората. Те се притесняват и от постоянните взривове, от които прозорците им се разклащат, а къщите им се напукват. Според данните им за тези 20 години се е увеличила заболеваемостта от хронични белодробни заболявания при децата с около 10 пъти. Била е 2 %, а сега е 17%, а при възрастните - увеличението е около 20%. Хората искат държавата да не допусне следваща концесия. Те желаят след приключването на договорите през 2021 г., находището да бъде рекултивирано бавно и поетапно. Да бъде възстановена територията и природните ресурси в региона.

 

С техния проблем се зае и депутатът от партия ВОЛЯ Елена Аксиева, която отправи питане на 23 май към министъра на МОСВ Нено Димов. От парламентарната трибуна тя пита дали многобройните респираторни заболявания, при които най-засегнати са децата, в района на петте села са причинени от замърсяването на кариерата над Белащица. Дали е правена оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ от РИСОВ-Пловдив и какви са резултатите от него? Ако статистиката сочи, че завишените заболяванията са от дейността на кариерата, смята ли МОСВ да предприеме някакви мерки срещу разширяването и продължаването на концесията?

 

На 4-ти юни министър Нено Димов отговаря на питането на Елена Аксиева, но в неговите думи няма никаква конкретика за продължаването на концесията и най-важното – застрашавали се здравето на хората в района.

 

Министърът казва, че през 2010 година РИОСВ-Пловдив взело решение, че не е било необходимо да се прави ОВОС в района на кариерата над Белащица. Министър Димов казва, че през месец март 2018 година е внесено инвестиционно предложение от концесионера за разширяване и продължаване на концесията. Също така фирмата концесионер не иска от РИОСВ-Пловдив да прави отново ОВОС. Той допълва, че ще бъдат направени замервания на качеството на въздуха и данните ще бъдат съгласувани с РЗИ-Пловдив, които трябва да решат дали да се прави ОВОС. От МОСВ казват, че данните за заболяванията в района е извън тяхната компетентност.

 

На базата на действията на институциите след питането на пловдивския депутат от ВОЛЯ Елена Аксиева, това означава ли, че :

 

РИОСВ не е изпълнило указанията на МОСВ, получени след нейното питане.

Концесионерът изпълнява ли процедура за разширяване и подновяване на „кариера Родопи“, въпреки протестите. Може би и за това в отговор на министър Димов до Аксиева няма конкретика и яснота.

 

На 15 юни РИОСВ-Пловдив започва измерване на въздуха в района на кариера Белащица. Те възлагат това на Регионална лаборатория – Пловдив, която поставя мобилна автоматична станция за индикативни измервания на качеството на въздуха в селото. Това става във връзка с постъпило инвестиционно предложение от „Холсим Кариерни Материали Пловдив ЕООД”, свързано с разширение на „Кариера Родопи”. Измерването трябва да продължи до 25 юни, когато данните ще бъдат дадени и в РЗИ-Пловдив, които трябва да вземат решение за извършване на ОВОС. Хората в Белащица са смаяни, че мобилната станция е сложена скрита до сградата на кметството. Освен това по два пъти минават машини да мият улиците, което никога преди това не се е случвало. Белащенци подозират, че измерванията няма да са реални и всичко се прави, за да се продължи договорът на фирмата концесионер.

 

Развитието на казуса по проблема с разширението и удължаването на „Кариера Родопи“, ще продължава да се следи от ПП ВОЛЯ. Депутатката от ВОЛЯ Елена Аксиева ще постави нови въпроси към МОСВ относно резултатите от измерванията на Регионална лаборатория – Пловдив и решенията на РЗИ-Пловдив за извършване на ОВОС, както и към министерство на енергетиката за информация по изпълнение на договора с „Холсим Кариерни Материали Пловдив ЕООД”.

Main Menu