Кой, как и защо построи обходния път на село Белащица?

04 Окт 2018 14:09

Трафикът на тежкотоварни камиони през населените места е сериозен риск за безопасността на хората и състоянието на техните къщи, чийто стени с времето се напукват от вибрациите, предизвикани при преминаването на тежката техника. Руши се и самия път, тъй като асфалтът се износва и в него се образуват огромни дупки. Мерки като ограничители на скоростта, напр. „легнали полицаи“, помагат, но не могат да решат проблемите на натоварения трафик, а дори добавят към тях още един – повече вредни емисии в резултат на неравномерната скорост на движение на превозните средства.

 

Преди 20 години този проблем беше ежедневие за жителите на селата Белащица и Брани поле – натоварено движение, прах, инциденти с камиони. Националната пътна мрежа обаче не предлагаше друг път, по който да се извозва добитата в двете кариери суровина, освен този, преминаващ през центъра на двете села. А кариерите щяха да се експлоатират още много години напред и проблемът се нуждаеше от дългосрочно и кардинално решение. През 1996 г. е сформирана специална комисия за намиране на решение на проблема. По препоръка на комисията Община Родопи решава да изгради обходен път на основата на публично-частно партньорство и сключва договор с концесионерите на двете кариери - “Кариери Пловдив” (сега „Холсим Кариерни материали Пловдив“) и “Пътища Пловдив” АД, които трябва да платят по-голямата част от строежа. Общата дължина на пътя е 4 км, от които 1 км за движение на тежкотоварни камиони, а останалите 3 км – път с ширина 6 метра, без задължителна изработка, за тежка техника. Само първата част от проекта от 1 км е струвала 412 хиляди лева, като сумата е разпределена по 200 000 лева за Холсим Кариерни материали Пловдив АД и Пътища Пловдив АД, а Община Родопи участва с 12 хиляди лева. Останалите 3 км от пътя, т.нар. технологичен път, са изградени с материал от кариерите. Проектът е завършен след 2000 г. Обходният път преминава през ниви извън селото, където не причинява проблеми и затруднения на местните жители. Спират и техните оплаквания от натоварения трафик.

 

Историята обаче не свършва до тук. Парцелите от двете страни на добре поддържания път са със статут на земеделски земи – ниви, градини, лозя и др., разположени извън строителните граници на населеното място. Те обаче привличат вниманието – с доброто си разположение и изгодната си цена (все пак статутът им е на земеделска земя, а не на урегулиран поземлен имот) - и много скоро са разпродадени и …застроени с къщи!?!

 

Днес собствениците на същите тези парцели, някои от които са превърнати в луксозни имения, водят кампания за затварянето на обходния път за тежки камиони, при условие, че този път е построен преди 20 години с единствената цел да обслужва точно тези камиони, отвеждайки трафика им извън селото.

 

А, и същите тези стопани негодуват, че нямат необходимата инфраструктура в имотите си – електроснабдяване, водоснабдяване, канализация…

Та пак възниква въпросът, кое беше първо – кокошката или яйцето, законите или произволът?

© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu