Дискретната щедрост: Социалната политика на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД в полза на децата и жителите на Белащица

05 Окт 2018 13:06

“Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД е част от Групата „ЛафаржХолсим“ – световен лидер в сектора на строителните материали, с предприятия за производство на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и бетон в над 80 държави на всички континенти. Холсим Кариерни материали Пловдив добива речни фракции в баластриера край с.Ръжево Конаре, община Калояново и трошен камък в кариерите си в с.Белащица, община Родопи и с. Шишманци, община Раковски.

Глобална политика на Групата ЛафаржХолсим е да подпомага населените места в регионите, в които се намират предприятията на компанията.

Пловдивското дружество също е активен дарител и партньор на общините, в които развива дейност и благодарение на изграденото доверие и постоянния диалог с представителите на местната власт, познава добре местните проблеми и участва в търсенето на решения, съвместно с администрацията. Безвъзмездната му помощ за местното население е съсредоточена в пет приоритетни сфери – инфраструктура, образование, здравеопазване, заетост и околна среда.

 

Холсим Кариерни материали Пловдив почиства сметища и прави улици в селото

 

Дружеството многократно предоставя тежка техника за нуждите на кметство Белащица. Преди две седмици фирмата се включи в националната кампания “Да почистим България”, като със своя техника помогна за премахване на нерегламентирани сметища около селото.
Техника се дава на кметството и за почистване, подравняване и оформяне на зелени площи. С помощта на Холсим преди години е облагородено мястото около хилядолетния чинар в Белащица. Оформят се зелени площи и места за отдих. Холсим редовно съдейства на кметството и в условия на природни бедствия – наводнения, обилен снеговалеж и др., като почиства околовръстния път, което осигурявало достъп на хората до и от града и помага на бедстващи жители на с. Белащица в трудни метеорологични условия.

Заради малкия бюджет на кметството фирмата помага за направата на голяма част от улиците, които са оформени с каменна настилка и ремонтира разполагаемата техника на кметството със свой труд и резервни части.

Подкрепа за децата, културата и образованието


Компанията е добър работодател и през годините е осигурявала препитание на много семейства от селото. Редовна е и помощта за децата и други групи от населението. През годините дружеството е подпомогнало финансово реализацията на редица дейности и мероприятия от местно значение, като например изграждане на детска площадка, финансова подкрепа за ОДЗ „Ралица“ (напр. за закупуване на настилка от изкуствена трева), подкрепа за ОУ Пенчо Славейков, местното читалище, църковното настоятелство и др. Осигурява се финансиране на местни празници и културни събития в селото - Коледните тържества, Славейковите вечери и др., както и помощ за отделни деца или семейства в неравностойно положение. 12-13 малчугани с ТЕЛК и социално слабите получават парични ваучери и храни. На Коледните празници се дават благотворителни обеди за пенсионери.

 

Холсим подпомага разширяването на детската площадка в центъра

 

Детската площадка в центъра на село Белащица ще бъде разширена, а Холсим Кариерни материали Пловдив отново ще бъде една от фирмите, които ще помогнат за това. В момента съоръжението е крайно недостатъчно. Площадката, която се използва и от деца със специални потребности, е изградена през 2013 година. Няколко фирми помагат тогава за построяването й. Холсим Кариерни материали Пловдив закупува специалната настилка за съоръжението. Сега фирмата ще помогне за разширяването на детската площадка.

© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu