Холсим: Две години клевети! ПК „Екогласност“ никога не са дали доказателства за своите твърдения и тези на протестиращите

06 Сеп 2019 09:38
Старата площадката на инсталацията преди демонтажа и преместването, с цел отдалечаване от републиканския път в близост до кариерата Старата площадката на инсталацията преди демонтажа и преместването, с цел отдалечаване от републиканския път в близост до кариерата архив

 

Фирма Холсим, концесионер на едната от кариерите край Белащица, заявиха относно поредния протест на жители от близките села в община Родопи че това, което извършват, е напълно законно и разполагат с всички документи. Според тях вече втора година група от хора със съдействието на ПК „Екогласност“ разпространяват в публичното пространство несъстоятелни твърдения и откровени клевети спрямо дружество, като се провъзгласяват за изразители на волята на местното население.

Концесията на Холсим изтича през 2021 година и те са поискали удължаването ѝ с още 15 години.

 

Площадката на инсталацията преди демонтажа и преместването, с цел отдалечаване от републиканския път в близост до кариерата.

 

Изпращаме Ви нашето становище във връзка с възникналите реакции в общественото пространство относно дейността на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД, както следва:
Холсим извършва дейността си във връзка със сключен концесионен договор за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Белащица“, община Родопи, област Пловдив.

Вече втора година група от хора със съдействието на ПК „Екогласност“ разпространяват в публичното пространство несъстоятелни твърдения и откровени клевети спрямо нашето дружество, като се провъзгласяват за изразители на волята на местното население. Без никакви данни и доказателства се злепоставя чуждестранен инвеститор с много добра репутация в сферата на социалната и екологичната отговорност и се спекулира със страховете на местните жители по изключително важни за тях въпроси, каквито са здравето и безопасността.

В така създалата се полемика, за разлика от „протестиращите“, ние разчитаме за своята аргументация на фактите, а те сочат следното:

Добив на кариера „Белащица“ се извършва от над 40 години. В качеството си на концесионер на кариерата ние сме обект на непрекъснат контрол по спазване на нормативните изисквания в областта на екологичното и социалното законодателство. През последните две години, в резултат на създалото се напрежение в обществеността и преднамерените действия на гореспоменатата група от хора, контролът спрямо нас е още по-засилен, като само през 2019 г. на кариерата са извършени 13 бр. контролни проверки от РИОСВ-Пловдив.

Подготовка на освободената от инсталацията площадка за преместване на кантари и поставяне на измиващо устройство за товарните автомобили, напускащи кариерата

Контролният орган РИОСВ-Пловдив извършва и системно измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в района на кариерите край с. Белащица. Освен това, Холсим периодично възлага и редица допълнителни измервания по опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за да си гарантира, че извършва дейността си в съответствие с приложимите норми и при контрол върху аспектите на околната среда.

До момента няма установени превишения нито от контролните органи, нито от собствения мониторинг по отношение на замърсяване на въздуха, шум в населеното място или сеизмично въздействие, като измервания се извършват при всяко взривяване.

Също така, досега никоя здравна институция не е представила конкретни доказателства за повишена заболеваемост от респираторни заболявания сред населението на с.Белащица, която би могла да е следствие от нашата дейност.

Следва да се има предвид, че взаимоотношенията ни с местната общественост винаги са били позитивни и добронамерени. Години наред дружеството е било съпричастно към ежедневните проблеми на местното население в с.Белащица и Община Родопи. Участвахме във финансирането и изграждането на околовръстното шосе на с. Белащица за извеждане на трафика от центъра на селото и спиране преминаването на камиони през жилищни райони; всяка година през зимните месеци за своя сметка почистваме пътя към селото с тежка техника; редовно подпомагаме финансово мероприятия от местния културен и обществен живот.

Когато научихме от медиите за действията на протестиращите, незабавно изразихме готовност за диалог и конструктивни решения, но получихме изричен отказ за това от тяхна страна. Отбелязваме, че господин Емил Георгиев, като представляващ ПК „Екогласност“, два пъти е допускан заедно с част от протестиращите на територията на кариерата на Холсим, като в нито един от случаите не е изразил някакво конкретно мнение или претенция. Не е предоставял и никакви факти и доказателства във връзка със своите твърдения и тези на другите протестиращи.

За да намалим още повече въздействието от дейността си по отношение на шум и прах, през 2019 г. дори спряхме от експлоатация инсталацията, намираща се в близост до републиканската пътна мрежа и я заменихме с полумобилна инсталация, разположена далеч от пътя. Извършваме почистване и облагородяване на терена, на който се намираше старата инсталация и на нейно място ще разположим кантарите за готова продукция и автоматично устройство за измиване гумите на изходящия транспорт. Очаква се проектът да бъде завършен до края на септември 2019 г.

Не на последно място следва да се посочи, че строителните материали, които се добиват в находище „Белащица“, обезпечават изпълнението на почти всички инфраструктурни проекти в района на гр. Пловдив, както и бетонопроизводството, асфалтопроизводството и варопроизводството на територията на няколко общини.


Следва да се отчете и ефектът от евентуалното спиране на кариерите върху стойността на строителните материали в района /оскъпяване в пъти/ и драстичното повишаване на стойността на всички проекти, включващи ползването на асфалти, бетони, вар, изкопи и др., както и върху местната индустрия и икономиката като цяло.

В заключение бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да спазваме и в бъдеще принципите на ясна и открита комуникация с всички заинтересовани страни, включително медии, и с удоволствие бихме предоставили всякаква добросъвестно поискана публична информация за дейността ни, както и гледната си точка по теми, свързани с нашия бизнес.

 

С уважение,

Ръководството на
„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД

Mr. Bricolage
LGarden

Main Menu