Ангел Рахов: Бюджетът на община Родопи е несправедлив

25 Фев 2020 13:00
Ангел Рахов Ангел Рахов

 

 

Бюджетът на община Родопи е несправедлив, а информацията за него е силно изкривена!

Заявявам това, като подчертавам, че много бих се радвал, ако моите притеснения относно бюджета не се потвърдят и останат само съмнения. От какво се породиха те?

Като икономист по образование, разгледах подробно бюджета, и това, което видях, никак не ми хареса. И не защото бюджетът е изкривен, а по простата причина, че сумите, заложени по функции 311 „Детски градини“ и 606 „Изграждане и ремонтни дейности“ са общи и няма представена справка за кои обекти какви средства са предвидени.

Като се абстрахираме от факта, че това преди всичко е проект и не е ясно какво ще е изпълнението в средата на годината и в нейния край, трябва да се има предвид нещо много важно, което има значение за осъществяването на приходите в бюджета. Ръководството залага 1 000 000 лв. приходи от продажба на нефинансови активи, в това число 700 000 лв. от продажба на сгради и 300 000 лв. от продажба на земя. Сумите са разпределени както следва: 400 000 лв, за текущи ремонти в дейност 311 „Детски градини“ и 600 000 лв. за текущи ремонти по уличната мрежа. При така обвързаните средства, ако не се изпълни планът за продажба на тези активи, излиза, че няма да има и средства за ремонти. Тогава не е ли по-разумно, вместо текущите ремонти на детските градини и пътната мрежа, средствата за закупуването на 2 служебни автомобила за 100 000 лв. да бъдат обвързани с продажбата на активи.

Ще отправя официално искане до администрацията, за да получа съответната информация, с която да поясни как ще бъдат обезпечени различните разходи и откъде ще дойдат средствата.

Не забравям факта, че е едва началото на мандата и времето е малко, но като общински съветник с опит и изпълнявайки задълженията си, дадени ми от хората и съгласно закона, съм длъжен да изразя мнението си по бюджета, за да предпазя кмета и неговия екип от грешки.

Ще бъда най-щастливият човек, ако всичко, което кметът и зам.-кметът на община Родопи обещават, се случи в действителност.

Позиция на Ангел Рахов – общински съветник

ПП Движение България на гражданите

 

LGarden

Main Menu