Провериха кариера над Белащица

13 Юли 2021 19:14

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ-Пловдив) извърши извънредна проверка на една от кариерите над с. Белащица, общ. Родопи, съобщиха от ведомството.

Това става след постъпил сигнал от граждани на "зеления телефон" на институцията с оплаквания от запрашване на въздуха от преминаващи камиони по пътя за кариерата. От инспекцията са установили, че все още не са възобновени дейностите в находището.

 

Експертите са констатирали, че в добивното поле не се извършва дейност, както и че не е налична добивна техника. Извършва се оросяване на производствената база и в рамките на находището няма емитиране на прах в атмосферата.

От РИОСВ-Пловдив са дали предписания на оператора, които са с постоянен срок за изпълнение.

При възобновяване на кариерната дейност трябва да се уведомява писмено за деня и часа на извършване на взривни дейности с цел осъществяване на контрол по изпълнение на мерки против запрашаването и шума, както и да се извършва регулярно омокряне на вътрешнокариерните пътища. На територията на производствената база транспортните средства следва да се движат с ниска скорост, а когато я напускат - да бъдат покрити.

От РИОСВ-Пловдив припомнят, че с решение на Върховния административен съд (ВАС) от 10 юни 2021 г. е бил отменен акт на министъра на енергетиката за спиране концесионния договор на дружеството и предстои възобновяване на дейността му.

На 12 юли от страна на оператора е започнало извозване на добит и преработен материал, който е бил съхраняван на площадката в периода след затварянето на обекта.