БСП

Все още не са намерили от къде да вземат вода за Брестовица

01 Окт 2021 13:26

Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за осигуряване на чиста питейна вода за село Брестовица. Ако не бъде намерен такъв с достатъчно количество и качество вода, ще се пристъпи към изграждане на пречиствателно съоръжение. Това бяха двата варианта за решаване на проблема, които министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и нейният екип обсъдиха с Инициативния комитет "Живот за Брестовица", управителя на "ВиК" ЕООД - Пловдив, изпълнителния директор на "Български ВиК холдинг" ЕАД Илиян Илиев и други.

По първия вариант все още се очаква разрешително за права за сондажи на терена от Министерство на земеделието. За втория вариант - изграждане на пречиствателно съоръжение, ще са необходими 700 000 лв. - 500 000, от които за пясъчен филтър и около 200 000 лв. за водоем. Илиян Илиев увери, че има възможност да се кандидатства за заем за тези средства от холдинга.

 

Комитова беше категорична, че едва когато се осигури чисто водоподаване, може да се пристъпи към подмяна на водопроводната мрежа, като за целта ще трябва да се изготви нов проект, с който да се кандидатства за средства. Направеният до момента е на стойност 26 млн. лева, но тъй като в него няма сигурен водоизточник и има улични настилки, този проект сега не е актуален.

Проблемът със замърсяването с манган на водата на Брестовица е установен в началото на 2020 г. Тогава ВиК-Пловдив прави експертна комисия, която показва, че има заблатяване във водовземната зона на река Въча, като според тяхната проверка то се е получило след изграждането на ВЕЦ - Кадиево.

От Инициативния комитет "Живот за Брестовица" заявиха, че докато не се реши проблемът с ВЕЦ-а има опасност замърсяването с манган да продължи. Те ще поискат ново становище от РИОСВ-Пловдив, което да определи източника на замърсяване.