Ботев трябва да плаща над 200 хил. лева на Общината в следващите три месеца

10 Юли 2019 18:56

Община Пловдив е дала на Ботев срок от три месеца да изплати концесионните си задължения към общината. Това става ясно от предварителното копие на отчета за концесиите, който ще бъде гледан като точка от дневния ред на сесията на общинския съвет утре.

Според информацията, ПФК Ботев дължи около 220 хиляди лева концесионни такси, като основната част от тях са за стадион „Христо Ботев“, а малка част от задълженията касаят и базата в Коматево. В документа се отбелязва, че за спортен комплекс стадион „Христо Ботев“ има натрупани дългове от три календарни години. Дължимата за 2018 година сума е 75 677 лева (без ДДС), за 2017 година тя е 68 258 лева (без ДДС), а за 2016 година – 62 322 лева (без ДДС).

За базата в Коматево пък не е предоставена справка за приходите за 2018 година, не е предоставен и годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор, като също така не е заплатено дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 18 000 лева и лихви в размер на 560 лева за просрочено плащане за 2017 година. Липсва и гаранция за заплащане а концесионното възнаграждение за настоящата година в размер на 3 600 лева.

Общинската администрация многократно е изпращала напомняне до концесионера, но без резултат, посочват от Общината. В тази връзка Комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори на свое заседание в края на месец юни е взела решение да даде 3-месечен срок на ПФК „Ботев“ за изплащане на задълженията си, в противен случай дължимите пари ще бъдат събрани принудително. Очаква се от Ботев да платят дължимите суми, за да вземат разрешение за строеж и така да се размрази изграждането на стадион „Христо Ботев“.

 

LGarden

Main Menu