БСП

Борис Гиздаков е новият председател на УС на Сдружение ''ПФК Ботев Пловдив''

18 Сеп 2021 17:53

Борис Гиздаков е новият председател на Управителния съвет на Сдружение "ПФК Ботев Пловдив".

Днес Сдружението проведе Общо събрание на членовете си, протекло онлайн и на място в х-л „Империал“ при спазване на действащите противоепидемиологични мерки и устава на организацията, на което Управителният съвет (УС) направи отчет за дейността през изминалата година.

Членовете на Сдружението приеха нов петчленен УС, като в него остават трима членове от стария, с което се гарантира приемствеността на дейността.

Новият УС е в състав: Теодор Бочев, Рангел Мутафчийски, Борис Гиздаков, Георги Влахкинов и Даниел Аргилашки. За председател на новия УС единодушно е избран Борис Гиздаков.