Кметът на Асеновград: Категорично няма да се строи на стадион „Шипка“, нито ще се извършват разпоредителни сделки

11 Сеп 2020 19:00

 

Повод за изказването му са твърденията, които не отговарят на истината, че собствениците на реституираните имоти ще си влязат във владение и младите спортисти на града няма да има къде да спортуват.

„Нямаме намерения и никога не сме имали такива, да извършваме каквито и да било разпоредителни сделки с парцели от терените на стадион „Шипка“ – основното и резервното игрища в Асеновград. Категорично заявявам, че през целия ни мандат няма да се строи там, каквито твърдения се разпространяваха из публичното пространство. Напротив - ангажираме се даприведем стадиона във вид, в който гражданите, посещавайки го да им е приятно“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Повод за изказването му са твърденията, които не отговарят на истината, че собствениците на реституираните имоти ще си влязат във владение и младите спортисти на града няма да има къде да спортуват.
Към днешна дата на стадион „Шипка“беше извършено така нареченото „продухване“ на сондите. Закупена бе помпа за напояването, изграждат се и нови пейки. „Треньорският екип, който в момента се занимава с младите футболисти, също се ангажира с поддръжката на стадиона. Досега общината е инвестирала около 60 000лева. Освен това, за ФК „Асеновец 2005“ отпуснатите средства за 2020 г. са в размер на 88 000лева и още 10 000 лева за поддръжка на самия стадион.
Със съдебно решение, след проведени съдебни процедури, на собствениците е възстановен имот, който влиза в границите на резервното игрище, разположено на територията на стадион „Шипка“ в Асеновград. Последният от тях има право да влезе във владение през 2017 г. 2 години по-късно до община Асеновград е входирано заявление на собствениците за ново урегулиране на имотите по начин, по който да не бъде засегнато резервното игрище. Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) със свой протокол №27/20.08.19 г. не е одобрил предложението. Решението гласи, че „ЕСУТ счита, че таблицата в скицата-предложение не съответства на графичната част. Липсват доказателства за съгласие от собственика на ПИ 00702.511.234 по КК на гр. Асеновград за включване на имота в съсобствен УПИ. ЕСУТ връща преписката за отстраняване на нередностите.“
Община Асеновград се ангажира с разрешаване на проблема с резервното игрище, с цел да не се допусне нарушаване на тренировъчния процес. Предвид възможни последващи реституционни претенции, от страна на собственици, община Асеновград е възложила проектиране на нов стадион с прилежаща инфраструктура върху изцяло общинска земя с площ 40 декара, към която никой няма претенции. След изготвянето на проекта ще се търси финансиране за реализирането му.
Част от средствата, които община Асеновград е заделила за спорт, спортни бази и поддръжка през тази календарна година, са разпределени последния начин:
СК „Асеновец“ – поддръжка на спортно-материалната база, в това число, за отопление - 12 000лева, за ФК „Асеновец – 2005“ - 88 000лева, а за поддръжка на стадион „Шипка“ – 10 000лева;
подпомагане дейността на БК „Асеновец 2005“ - 25 000лева;
организиране на спорт по села и квартали - 10 000лева;
подпомагане на футболни клубове по села и квартали - 50 000лева;
поддръжка на стадион в квартал „Долни Воден“ - 5 000лева;
общински състезания мероприятия, подпомагане за олимпийска подготовка - 35 000лева;
Общо всичкообщина Асеновград е отделила 400 000 лева за спорт през 2020 г.

Main Menu