БФС информира клубовете за забрана на тренировки с деца

14 Май 2020 21:06

 

 

Българският футболен съюз информира на официалната си уеб страница всички футболните клубове в системата на БФС, че с т. 3 от заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра за здравеопазването се „преустановяват всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им дейност“.

Това означава, че всички тренировки с деца все още не могат да се възобновят до второ нареждане.

LGarden

Main Menu