Продължава да е високо нивото на урана в питейната вода в населени места от Пловдивско

09 Ян 2018 10:45

Продължава да е високо нивото на урана в питейната вода в населени места в Пловдивска област. За това информираха от Регионалната здравна инспекция. Съобщението на РЗИ гласи:

Към дата 05.12.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай , село Брягово, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.

Mr. Bricolage

Main Menu