Над 134 млн. инцидента се случват всяка година в болниците по света

17 Сеп 2019 12:30

Над 134 милиона инцидента се случват всяка година в болниците по света и в страните с нисък и среден доход. Такива неблагоприятни събития допринасят за 2.6 млн. смъртни случая годишно.

Данните представи доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България, на дискусия в СБАЛАГ "Майчин дом" между пациентските организации и здравни експерти на тема "Да говорим за безопасността на пациента".

По думите на доц. Околийски се наблюдават много проблеми, свързани с морбили, с рисковите фактори, особено тютюнопушенето, алкохола и затлъстяването, с които България не се справя много добре. Според него винаги има риск да се случи нещо, но такъв риск може да бъде минимализиран.

Проблемите и предизвикателствата в здравеопазването стават все по-сериозни, защото здравеопазването става все по-сложно, наблюдават се все повече нови медикаменти, увеличава се икономическото бреме върху здравните системи, което често поставя здравеопазването в режим на претоварване, изтъкна доц. Околийски.

"Нашите здравни специалисти, лекари и медицински сестри страдат от професионално натоварване и поемането на все повече и повече ангажименти води до повече проблеми. Неочакваните и тежки събития може да настъпят във всякаква обстановка, в която се предоставят здравни грижи - първична, вторична и третична медицинска помощ във всяко едно болнично заведение.

Целите на Световния ден за безопасност на пациенти са повишаване на осведомеността, осигуряване на различни процедури и гаранции, създаване и поддържане на мониторинг, осигуряване на адекватна информация, създаване на адекватни процедури за търсене на отговорност при нарушаване правото на безопасност, създаване на подходяща култура и среда, в която пациентите не се притесняват да споделят своите притеснения, включване на пациентите и техните гледни точки в създаването на насоки, закони и политики.

На Световния ден за безопасност на пациента във всички градове по света ще бъдат осветени ключови забележителности в оранжев цвят.

От своя страна Весела Вучкова, главен експерт Европейска координация и международно сътрудничество към Министерство на здравеопазването (МЗ), коментира, че поставената тема е в синхрон с националните приоритети, според които безопасността на пациента е на първо място. Според нея въпросите за безопасността на пациента са важни на национално, регионално и местно равнище. Насърчаването на културата на безопасността на пациентите във всички сфери на здравеопазването е свързано с подобряване на здравните грижи и услуги, както и тясното сътрудничество межди държавните, частните, общинските институции и различните пациентски организации, обясни Вучкова.

Целта на дискусията е постигане на възможности за по-добро сътрудничество в полза на хората за опазване на човешкото здраве и справедлив достъп на всички хора до качеството здравеопазване./news.bg

 

LGarden

Main Menu