Почетен знак на Президента беше връчен на МУ-Пловдив

30 Окт 2020 07:59

 

 

 

По повод 75-годишнината от създаването Медицински университет – Пловдив беше удостоен с Почетен знак на Президента на Република България.

Той се връчва за значим принос към обучението на поколения лекари, стоматолози, фармацевти, както и за формиране на стандартите за провеждане висококачествено висше образование и квалификация на медицинските специалисти в Република България.

2020 година е юбилейна за МУ – Пловдив и отбелязва 75 години от въвеждане на обучението по медицина в Медицински факултет и 50 години от създаването на Факултета по дентална медицина.

Отличието от името на Президента на Република България Румен Радев беше връчено на ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева от секретаря на президента по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов.

„Ако за историята 75 или 50 години са само миг, за един университет тези десетилетия са дълго време на упорито изграждане, непрекъснато развитие и утвърждаване. За съжаление КОВИД-19 ни постави в невъзможност да отбележим тези юбилеи присъствено – с нашите преподаватели, студенти, колеги и партньори”, каза в словото си пред Академичния съвет ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.

Тя е убедена, че от погледа на настоящето, можем уверено да заявим, че за 75 години МУ-Пловдив се утвърди като авторитетна образователна и научна организация, а Медицински факултет и Факултета по дентална медицина са водещите му структури със значима позиция в националното обучение на медици и на дентални медици.

„През последните години МУ-Пловдив продължава да изгражда модерна инфраструктура и непрестанно да обновява материалната си база. Но най-важното е академичният дух - непрекъснатият стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстният копнеж към знанието, истината и мъдростта. Този дух е немислим без нашите студенти”, каза още проф. Мурджева.

Днес в Медицински университет-Пловдив се обучават повече от 6200 студенти от 56 страни в 4 факултета по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение, в 10 бакалавърски специалности и 5 магистърски програми. МУ – Пловдив има стотици специализанти, както и докторанти в 68 докторски програми.

„Всяко академично ръководство на Университета се стреми да надгради постигнатото и оставя незаличима следа в историческото развитие на Университета, влагайки мъдрост и ентусиазъм в управлението. Празничната година на нашия юбилей е белязана от събитие, което промени професионалния, социалния и дори личния ни живот. СOVID-19 пандемията наложи друга, спешна организация на академичната ни дейност с гигантска активност от бърза мобилизация на всички наши сили, спазване на противоепидемичните мерки, въвеждане на електронни форми на обучение и онлайн кандидатстудентска кампания за чужденци”, заяви още ректорът проф. Мурджева.

„Тези седем и половина десетилетия за МФ и МУ – Пловдив и пет за ФДМ са извървян съзидателен път към истинската наука и проява на духовен академизъм, в името на развитието на образователен и научен потенциал и за укрепване на индивидуалното и общественото здраве!”, каза в словото си ректорът на Медицинския университет.

На връчването на Почетен знак от името на Президента на Република България в залата присъстваха проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по Учебни дейности; проф. д-р Благой Маринов - зам.-ректор по Научна дейност; проф. д-р Диляна Вичева - зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност; проф. д-р Иван Иванов - зам.-ректор по Управление на качество; проф. д-р Анастас Баталов - зам.-ректор по Учебно-болнична координация; доц. д-р Веселина Кондева - декан на Факултет по дентална медицина; проф. Пламен Загорчев - декан на Фармацевтичен факултет; доц. Мария Божкова - директор на Медицински колеж; доц. Димитър Мирчев - директор на Департамент за езиково и специализирано обучение и инж. Васил Динков – помощник-ректор.

Main Menu