Петокласници от СУ „Любен Каравелов“ демонстрираха умения в модерните технологии

10 Фев 2020 11:48

Учениците от СУ „Любен Каравелов“ започнаха втория учебен срок с обновена модерна сграда. Тя отговаря на всички съвременни изисквания за образователна среда, като лично кметът Здравко Димитров удари звънеца за първия учебен час.

„В Община Пловдив отделяме специално внимание за образованието, учителите, за училищата и за детските градини“, подчерта той и заяви, че е доволен от ремонта.

Училището е изцяло ремонтирано, внедрени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, положена е хидроизолация на покрива, стаите и коридорите са изцяло обновени. Сградата е пригодена за деца в неравностойно положение, като на един от входовете е поставена рампа В двора са обособени две игрища за няколко вида спорт – футбол, баскетбол, писта за бягане. Има фитнес на открито, детска площадка и множество пейки. Освен с нова настилка от бетонови блокчета, има и озеленяване. Стаите са прекроени така, че да се оформят по-малки помещения за индивидуални занимания по музикални инструменти и пеене. Ремонтът е на обща стойност 1,8 млн. лв.

След участие в програмата на Община Пловдив за модернизация на учебния процес училището закупи таблети, интерактивни дъски и компютри. Предстои да бъде изградена многофункционална спортна зала, басейн и звукозаписно студио.

Учениците от 5А клас бяха подготвили презентация с добавена реалност, с която демонстрираха знания и умения в областта на новите технологии. Под наставленията на учителя Георги Стоев те сканираха кодове и добавяха обекти, за да се пренесат в Древен Египет и в ерата на динозаврите. Ванеса обясни каква е разликата между добавена и виртуална реалност, а директорът Славка Щерева каза, че училището кандидатства за иновативно именно с този проект.

В учебното заведение се набляга на разширеното изучаване на фолклор и народни танци. Затова и специален беше поздрава на хор „Тракийска младост“.

„Много пъти съм се наслаждавал на изкуството и таланта на Вашите ученици. Те са много даровити деца, които заслужават допълнителна внимание, за да успяват да прославят Пловдив и България,“ обърна се кметът Здравко Димитров към директора Славка Щерева и пожела успех.

Ремонтът е реализиран, след като Община Пловдив подписа договор за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Общата сума на проекта е 18 106 266.94 лева, като от нея 15 953 713.05 лева е безвъзмездна финансова помощ, а 2 152 553.89 лева е собствен принос.

Съгласно договора освен двете сгради на СУ „Любен Каравелов“ са внедрени мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното място, обновени ще бъдат ДГ „Снежанка“; ДЯ „Детски смях“; ДГ „Перуника“. Проектът предвижда и изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил“.

На празника присъстваха още заместник-кметовете Пламен Райчев и Стефан Стоянов, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и други официални гости.