Община Пловдив за казуса Hills of Rock

21 Ян 2023 11:18

Във връзка с информацията, разпратена до медиите от екипа на Fest Team - промоутърската компания, която организира фестивала Hills of Rock в Пловдив със заглавие „Неясна е съдбата на най-големия музикален фестивал у нас Hills of Rock в Пловдив“, в която се твърди, че „Нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023“, и още „ …съдбата му отново виси на косъм. Съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на музиката, заради мудност и колебливост от страна на общината“, бихме искали да направим следните важни уточнения:

- Всяка година фестивалът Hills of Rock в Пловдив се организира след участие по отворена покана за проекти, която се обявява от Фондация „Пловдив 2019“. В този смисъл община Пловдив, общинската администрация не е страна в тази комуникация, както е цитирано в съобщението.

- Фондация Пловдив 2019 обяви отворена покана по програма Наследство през ноември миналата година, като периодът на кандидатстване беше от 07 ноември до 15 декември 2022 г. Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв . Експертната комисия за разглеждане и оценка на кандидатурите се състои от 7-членното жури и включва представители на културните среди в Пловдив, които имат пряко участие в реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Резултатите по отворена покана „Наследство 2023“ , по която бяха подадени 64 проекта, се очаква да бъдат публикувани до 22.01.2023 г. Информация за това е публикувана и на сайта на фондацията.

- Промоутърската компания Fest Team е кандидатствала при условията, обявени в поканата, които можете да прочетете на https://plovdiv2019.eu/bg/opencall. Забавяне към днешна дата – 20 януари по процедурата няма, както и „нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки“.