Общинският съвет прие бюджета на Пловдив за тази година

18 Сеп 2023 13:02

С 34 гласа "за" и 7 "против" и двама въздържали се Общинският съвет на Пловдив прие бюджета за 2023 година.

Финансовата рамка за тази година е в размер на 655 255 005 лева, със 129 милиона лева повече от бюджета за 2022 година.

Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 330 милиона 710 хиляди лева, а от местни дейности 303 милиона лева. 234 милиона са за заплати, но от тях за делегираните от държавата дейности сумата е в размер на малко над 192,5 милиона, в което е включено и увеличението на възнагражденията от 1 август.

В приходите от местни дейности най-много ще са средствата от местни данъци, като очакваната сума е в размер на близо 106 милиона лева. От тях 32 милиона лева са от налога върху недвижимите имоти, а 29 милиона от данъка върху превозните средства. Предвидените пари от данък за придобиване на имущество са 44 милиона лева.

Приходите от общински такси се очаква да бъдат в размер на над 79 милиона и 500 хиляди лева, а от глоби и санкции - 10 милиона лева.

Тазгодишната капиталова програма е в размер на над 243 млн. лева, като в сумата са включени проекти, които се изпълняват с финансиране по оперативни програми.

Перо „Образование“ е с най-много заложени средства в тазгодишния бюджет – почти 253 милиона лева. За здравеопазване са предвидени над 33 милиона, за социални дейности близо 36 милиона, за спорт – почти 72 милиона лева, а за култура малко над 29 милиона лева.

 

Въпреки че имат много възражения срещу предложения за обсъждане и гласуване бюджет на община Пловдив, общинските съветници от партиите в коалиция "Съединени за Пловдив" ще го подкрепят и ще гласуват за приемането му.
Те се обърнаха към Общинския съвет с Позиция, в която излагат аргументите си за това решение.

Според експертите на коалицията, в предложения бюджет приходите са нереалистично завишени, а по данни от заместник кмета по бюджет и финанси дефицитът в края на годината ще бъде над 100 млн. лева. В същото време събираемостта на местните данъци и такси е около 45% и вече сключени договори с фирмите - изпълнители на обществени поръчки не са обезпечени. Това означава, че бъдещият кмет на общината ще наследи огромни проблеми с основния инструмент, с който работи една община, а именно бюджета.

И все пак, въпреки че продложеният бюджет е слаб и нереалистичен, гражданите на Пловдив не са виновни за това, казват от "Съединени за Пловдив". Общинският съвет не може да допусне криза в социалните плащания и каскада от съдебни искове, които допълнително да ощететят общината с милиони левове.
Според тях е по-добре да има гласуван бюджет, който бъдещият кмет да поиска да бъде актуализиран, след като е наясно с цялата истина за финансовото състояние на Общината.