Табели приканват да пазим алеята по река Марица чиста

20 Окт 2020 14:59

 

Посланията “Почиствай след кучето си”, “Изхвърляй отпадъците и фасовете на определените за това места” и “Пази чисто и събирай разделно”, разказано чрез еко-поговорки и цветни фигури и рисунки са изобразените на новите табели, които поставиха по алеята на река Марица. Това е поредната акция сред гражданите, на сдружение БГ Бъди активен, с която целят да бъде привлечено вниманието на хората към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота.

Табелите имат послания, които чрез силата на хумора, да провокират гражданите да се замислят по темата за общата ни отговорност към градските пространства. Дизайните на въздействащите и забавни знаци са избрани от жури, след като сдружението проведе конкурс сред дизайнери, студенти и хора на изкуството на теми: „Чиста градинка/парк“, „Кучето е отговорност“ и „Фасове“. Aвтори на поставения дизайн са Александра Лиловска и Карина Дикова. Поставянето на забранителните табели на северния бряг на река Марица се осъществява в партньорство с район Северен - Община Пловдив.

Табелите бяха поставени в близост до временната инсталация “Споделена градска мебел край река Марица”, разположена от северната страна (между мостовете на бул. „Победа“ и бул. „Васил Априлов“). “Всеки иска да живее в чист, подреден и добре организиран град. Често правим сравнения с други европейски градове. Целият екип на БГ Бъди активен вярва, че това е възможно и тук. И зависи само и единствено от нас самите”, казва Румяна Киризиева от екипа на сдружението- “Убедена съм, че с ясните послания, преплетени с хумор ще въздействаме положително на хората и те ще се вслушват и съобразяват с тях.”

Инициативата е част от дългосрочната програма на „БГ Бъди активен“ „_МЯСТО България“, с която от сдружението се опитват да ангажират гражданите да пазят чиста и красива градската среда. В проучване, което сдружението осъществи през 2019-та сред гражданите на Пловдив, жителите заявяват, че опазването на околната среда е много важно за тях - цели 68% твърдят така, но за сметка на това тези, които на практика редовно събират отпадъците разделно в домакинството си са само 27%. Подобна е ситуацията и по отношение на търпимостта към замърсяването – около 60% са били свидетели на безразборно изхвърляне на отпадъци и опаковки, но едва малко над 4% посочват, че редовно правят забележка на нарушителите.

Като част от програмата _Място България в Пловдив продължават да се случват още много кампании и инициативи целящи да ангажират хората със заобикалящата ги среда - облагородяване на градски зони, почиствания, провеждане на образователни вечери с цел насърчаването на разделното събиране на отпадъци и убеждаването им че рециклирането има смисъл, както и различни събития, посветени на устойчивия начин на живот. Това е втората акция по поставяне на подобни пожелателни знаци, след като първите бяха монтирани по територията на парк Лаута през изминалия месец.