Община Пловдив модернизира ДГ „Снежанка“ по най-новите европейски стандарти

27 Окт 2020 13:35

 

От понеделник, 2 ноември обновената детска градина „Снежанка“ отваря врати. След мащабния ремонт, който беше извършен на сградата през последните две години, децата ще се върнат в напълно подобрена образователна среда. Това стана ясно след като днес на място бяха заместник-кметовете Стефан Стоянов, Пламен Райчев и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, които разговаряха с директора - Анета Найденчовска.
Реконструкцията е извършена по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата стойност на инвестицията е близо 3 335 711 лв., от които 585 322 лв. е съфинансирането от бюджета на Община Пловдив.

В следствие на цялостния ремонт, извършен от фирма „ИСА 2000“, на градината значително са модернизирани условията за предоставяне на грижи и образователни услуги в ранна детска възраст. В ДГ "Снежанка" преди ремонта имаше 6 възрастови групи. Към момента са 4 от тях с по 100 деца, са настанени в ДЯ "Детски смях". С откриването на новата сграда се разкриват още 2 групи - една първа и една втора възрастова - за децата родени 2017 и 2016 година, като за първа група все още има 10 незаети места.
В момента екипът се подготвя за внедряване на нови педагогически способи в образоването – като отпадане на задължителното спане и повече самостоятелност при храненето.
Детското заведение беше конструктивно укрепено. Премахнати са бараки и на тяхно място е изградена двуетажна сграда. На първия етаж е закритият плувен басейн и физкултурния салон, а на втория са разположени две групи деца. Дворът, където децата прекарват голяма част от времето си, е обновен, с нови площадки и съоръжения за игра, озеленяване, има и пътни знаци и светофари за изучаване на безопасност на движение.
Внедрени са мерки за енергийна ефективност, с което се намаляват разходите за електроенергия. Подменена е цялата дограма, положена е топлоизолация по стените и покрива, ремонтирана е вътрешна и външна ВиК инсталация, както и сградна електроинсталация, има нови отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталации.
Като част от дейностите по проект „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ беше изцяло реконструирана сграда на СУ „Любен Каравелов“, ул. „Лютиче“№2 и сградата на ДЯ „Детски смях“. До приключване на проекта остава да бъде завършено строителството на нова детска градина на ул. „Богомил“№ 75А и реконструкция на сградите на ДГ „Перуника“ и СУ „Любен Каравелов“, ул. „Марагидик“№37. Предстои да се сключи договор за изграждане на Многофункционална спортна зала в двора на СУ „Любен Каравелов“, ул.“ Лютиче“ № 2.
Общата сума на проекта е 18 106 266.94 лева, като от тази сума 15 953 713.05 лева е безвъзмездна финансова помощ, 2 152 553.89 лева е съфинансирането на Община Пловдив.